DRVAR NA SAJMU ZAVIČAJA

Predstavnici Drvara protekle sedmice učestvovali su na sajmu zavičaja koji je održan u Novom Sadu, a čiji su organizatori Fond za pružanje pomoći izbeglim, raseljenih i progranim licima AP Vojvodina i Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, medjuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Naša opština je predstavljena sa kulturnim programom za šta je bio zadužen AKUD “Mira Lukač” i etno ansambl “Uspomene”, tradicionalnom krajiškom pjesmom, domaćim proizvodima od drenjina, te turističkom promocijom Drvara. Na sajmu je bila prisutna i načelnica Opštine Drvar, Dušica Runić, koja se ovom prilikom susrela i sa predsjednikom Vlade Republike Srpske, Radovanom Viškovićem.

PETNAESTA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Zapisnik sa 14. sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 06.03.2019.godine,

 2. Zapisnik sa Vanredne sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 28.03.2019.godine,

 3. Zapisnik sa Vanredne sjednice opštinskog vijeća Drvar održane 21.05.2019.godine,

 4. Informacija o realizaciji zaključaka sa 14. i Vanrednih sjednica Opštinskog vijeća Drvar održanih 28.03. i 21.05.2019.godine,

 5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Opštine Drvar za 2018.godinu,

 6. Izvještaj o izvršenju Programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2018.godinu,

 7. Prijedlog Programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2019.godinu,

 8. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju zaduženja Opštine Drvar,

 9. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke o usvajanju Izvještaja o procjeni šteta,

 10. Prijedlog odluke o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje nekretnine Dom kulture – Radnički dom; Kompleks spomen muzeja „25. maj 1944“; Sportsko-rekreacioni centar „Radomir Kovačević“ i Spomenik koj isu u posjedu, sa pravom raspolaganja Opštine Drvar, Javnoj ustanovi „Centar za kulturu i sport“ Drvar,

 11. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta dokumenta: Elaborat sanitarne zaštite javnog izvorišta „Točkovi“ u Drvaru,

 12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi nove odluke o nazivu ulica, javnih ustanova, trgova, mostova i parkova na području Opštine Drvar,

 13. Prijedlog rješenja o imenovanju Stručnog tima za određivanje naziva ulica,

 14. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Drvar“ u Drvaru iz reda učitelja i stručnih saradnika (Željka Karanović-Bojanić, Jelena Balaban),

 15. Prijedlog zaključka o preporuci Srednjoj školi Drvar za uvođenje obrazovanja: smjer: poslovni informatičar i zvanja – trgovac/prodavač u školskoj 2019/2020 godini,

 16. Izvještaj o radu Opštinskog javnog pravobranioca u Drvaru za 2018.godinu,

 17. Prijedlog odluke o usvajanju Plana aktivnosti za implementaciju Platforme i Platforme za mir za period 2018.-2020.godina,

 18. Prijedlog odluke o građevinskom zemljištu i

 19. Tekuća pitanja.

U srijedu 05.06.2019.godine održana je 15.sjednica Opštinskog vijeća Drvar. Na prijedlog načelnice opštine Drvar Dušice Runić sa dnevnog reda povučena je tačka pod rednim brojem 18.Prijedlog odluke o građevinskom zemljištu , iz razloga dorade i usaglašavanja.

Razmatrajući izvještaj o izvršenju budžeta opštine Drvar za 2018.godinu na sjednicu je pozvan i bivši načelnik Goran Broćeta koji je istakao da je prvi put budžet premašio tri miliona konvertibilnih maraka i da se i pored tog rasta moglo i bolje. Nakon usvajanja ovog Izvještaja odbornici vijećnici usvojili su i Izvještaj o izvršenju Programa rada Opštinkog vijeća za 2018.godinu. Za ovu tačku pozvan je i bivši predsjednik Opštinskog vijeća Nikica Bosnić koji je ukratko obrazložio izvršenje Programa rada. Odbornici-vijećnici nakon rasprave donijeli su zaključak da se organizuje tematska sjednica koja bi bila posvećena radu Opštinskog vijeća u proteklom periodu, takođe, zaključeno je da se organizuje i baza podataka o zaključcima gdje bi na pregledan način bilo vidljivo šta je realizovano, a šta ne i šta je neophodno staviti u Plan rada za narednu godinu.

Na ovoj sjednici razmatran je i prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta dokumenta: Elaborat sanitarne zaštite javnog izvorišta “Točkovi” u Drvaru. Zakonom o vodama i Pravilnikom o načinu utvrđivanja zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništa, opština je u obavezi donošenja Odluke o zaštiti izvorišta. Predstavnik INPROS-a iz Mostara Džemal Ćosić koji je prisustvovao sjednici Opštinskog vijeća ukratko je predstvio aktivnosti na izradi ovog Elaborata i pritom je naglasio da je voda sa izvorišta “Točkovi” ispravna za korištenje. Nakon usvajanja Elaborata, po proceduri on se upućuje na javnu raspravu.

Na sjednici je razmatran i Izvještaj o radu Opštinskog javnog pravobranioca za 2018.godinu. Nakon razmatranja i brojnih rasprava Izvještaj nije dobio potrebnu većinu, odnosno nije usvojen.

Prema dnevnom redu odbornici-vijećnici razmatrali su i Prijedlog odluke o usvajanju Plana aktivnosti za implementaciju Platforme i Platforme za mir za period 2018-2020. godina. Uvažavajući značaj ovakve Platforme za opštinu Drvar, odbornici-vijećnici jednoglasno su usvojili Plana aktivnosti za implementaciju Platforme i Platforme za mir za period 2018-2020. godina.

OBILJEŽENA 75.GODIŠNJICA SLOMA FAŠISTIČKOG DESANTA NA DRVAR

I ove godine brojnim prigodnim manifestacijama u Drvaru je obilježena 75.godišnjica sloma fašističkog desanta na Drvar. Drvarčani i njihovi brojni gosti koji su došli iz svih krajeva bivše Jugoslavije, obilježili su u subotu 25.maja jedan od najznačajnijih datuma iz bogate antifašističke prošlosti Drvara. Kao što je poznato desant na Drvar jedini je neuspjeli fašistički desant u Drugom svjetskom ratu.

Obilježavanje ovog velikog datuma počelo je polaganjem vijenaca i cvijeća na ostatke porušenog Spomenikama žrtvama fašističkog terora iz Drugog svjetskog rata. Vijence su položile delegacije opština Drvara, Istočnog Drvara, delegacije SABNOR-a BiH na čelu sa predsjenikom ove organizacije Seadom Đulićem, predstavnici drvarske i brojnih drugih boračkih organizacija i antifašističkih udruženja, predstavnici političkih stranaka, Vlade Kantona 10, te predstvnici delegacija iz gradova u okruženju.

Prigodne svečanosti nastavljene su na platou ispod Titove pećine koja se nalazi u sklopu Spomen kompleksa “25 maj”. Načelnica opštine Dušica Runić pozdravljajući okupljene koji su ove godine u velikom broju došli sa svih prostora bivše Jugoskavije, istakla je herojsku prošlost drvraskog naroda i ovog kraja, naglašavajući da su u borbi protiv fašizma, tog najvećeg zla u istoriji čovječanstva brojni Drvarčani dali svoje živote. Zbog toga se ta herojska borba i žrtva ovog naroda ne smije nikada zaboraviti, naglasila je načelnica Runić.

I ove godine za govornicom na obilježavanju 25.maja obratili su se predstavnici brojnih antifašističkih udruženja iz BiH i regiona.

Po tradiciji u sklopu obilježavanja ove manifestacije odžana je i ulična trka u kojoj su učestvovali učenici Osnovne i Srednje škole iz Drvara, a pobjednicima su uručene prigodne nagrade i zahvalnice.

Takođe, održan je kulturno zabavni program na kojem su učestvovali članovi AKUD-a “Mira Lukač”, a program su otvorili najmlađi Drvarčani, dječica Dječijeg vrtića “Majka Hrabrost”. Prigodnim pjesmama predstavio se i hor Osnovne škole kao i recitacijama, te istorijskim odlomcima o samom desantu kao i likovnim radovima, te Etno pjevačka grupa.

Svoj doprinos svečanosti obilježavanja 75.godišnjice sloma fašističkog desanta na Drvar, dali su i članovi Aero kluba iz Prijedora sa dva aviona koja su nadljetala drvarsku koltlinu, te brojni paraglajderi iz BiH, a veliki aplauz dobili su i planinari iz Slovenije koji su se spustili Titovom stazom.

MILAN KUNIĆ, NOVI PREDSJEDNIK OV

Danas je održana Vanredna sjednica Opštinskog vijeća Drvar, na kojoj je Nikica Bosnić dosadašnji predsjednik OV razrješen dužnosti zbog nespojivosti dužnosti odbornika, odnosno predsjenika OV sa dužnošću delegata u Domu naroda Parlamenta F BiH.

Prije toga, je zbog prestanka mandata iz razloga nespojivosti funkcija umjesto Nikice Bosnića mandat odbornika-vijećnika dodjeljen je Aleksandri Prpa kao sljedećem kvalifikovanom kandidatu sa liste političkog subjekta DNS-a. Aleksandra Prpa je nakon toga položila svečanu Zakletvu.

Odbornici-vijećnici potom su prišli izboru predsjenika Opštinskog vijeća. Na prijedlog OO SNSD-a Drvar na ovu funkciju predložen je Milan Kunić dipl.ing. šumarstva, aktuelni predsjednik Kluba odbornika SNSD-a u Opštinskom vijeću. Sa 15 glasova “za” izabran je Milan Kunić za predsjenika Opštinskog vijeća, dok je jedan odbornik bio uzdržan. Dužnost predsjenika OV, Kunić će obavljati bez zasnivanja radnog odnosa u Opštinskom vijeću, uz mjesečnu naknadu od 1.000 KM.

DOGOVORI OKO REALIZACIJE PROJEKTA

Načelnici opština Petrovac- Drinić Milan Grbić, Bosanski Petrovac Dejan Prošić i Istočni Drvar Milka Ivanković, juče su boravili u Drvaru, gdje su sa svojim domaćinom načelnicom opštine Dušicom Runić razgovarali o nastavku saradnje kroz smjernice Vijeća Evrope, a u cilju realizacije zajedničkog projekta.

Izraženo je zadovoljstvo dosadašnjim aktivnostima, a takođe razmjenjena su i mišljenja oko ideja za realizaciju zajedničkog projekta koji treba da se implementira u ove četiri opštine, a čija ukupna vrijednost iznosi oko 10.000 evra.

ČESTITKA POVODOM VASKRSA

Svim Drvarčanima, pravoslavne vjeroispovjesti čestitam Vaskrs, uz tradiocionalni pozdrav: HRISTOS VASKRSE, VAISTINU VASKRSE!

Načelnica opštine

Dušica Runić

POTPISANI UGOVORI SA NEFORMALNIM GRUPAMA MLADIH

U srijedu su u prostorijama opštine Drvar potpisana četiri ugovora sa neformalnim grupama mladih sa područja naše opštine, a koji se finansiraju iz fonda Omladinske banke. Ukupna vrijednost ovih projekata je 6250 KM, a sredstva su obezbjeđena iz budžeta opštine Drvar i Fondacije Mozaik, koji su Memorandumom o saradnji osnovali Omladinsku banku Drvar na period od četiri godine. Željko Papak, voditelj programa Omladinske banke u Drvaru, zahvalio se svim mladima koji su aplicirali na javnom pozivu i koji se trude da svoje ideje pretvore u djela. Sanja Kojić, predstavnica Fondacije Mozaik izrazila je zadovoljstvo brojem apliciranih projekata u Drvaru i istakla da se nada dugoročnoj saradnji između ove organizacije i opštine Drvar.