Општина Дрвар

Служба за цивилну заштиту

Служба за цивилну заштиту обавља управне, стручне, оперативне и друге послове заштите и спашавања људи и материјалних добара из надлежности Општине. У оквиру свог дјеловања Служба обавља сљедеће послове:

 • организује, припрема и проводи заштиту и спашавање људи и материјалних добара на подручју општине
 • израђује процјену угрожености за подручје општине
 • припрема програм развоја заштите и спашавања од природних и других несрећа и предлаже план заштите и спашавања од природних и других несрећа у општини
 • прати стање припрема за заштиту и спашавање и предлаже мјере за унапређење организовања и оспособљавања цивилне заштите
 • врши попуну људством штабова цивилне заштите, служби заштите и спашавања, јединица и повјереника цивилне заштите
 • обезбјеђује њихово опремање материјално-техничким средствима
 • организује, изводи и прати реализацију њихове обуке; припрема прописе у области заштите и спашавања из надлежности Општине
 • води прописане евиденције, прати организацију и провођење заштите од пожара и ватрогаства на подручју општине у складу са законом, прописима Кантона 10 и Општине
 • обавља послове који се односе на организовање професионалне ватрогасне јединице општине и предлаже и предузима мјере на обезбјеђење кадровских, материјално-техничких и других услова потребних за ефикасан рад и функционисање те јединице
 • дефинише и предлаже питања која се односе на развој заштите од пожара и ватрогаства у оквиру програма развоја заштите и спашавања од природних и других несрећа општине
 • врши и друге послове заштите и спашавања у складу са законом, другим прописима и општим актима
 • обавља и друге послове које јој у задатак стави општински начелник.

Контактирајте службу
  КОНТАКТ

  Титова бр 1, 80260 Дрвар

  Телефон: +387 34 819 001

  Факс: +387 34 819 001

  е-пошта: opcina.drvar@tel.net.ba

  Општина Дрвар – званична интернет презентација