Општина Дрвар

Јавно предузеће "Комуналац Дрвар" д.о.о. Дрвар

ЈП” Комуналац Дрвар” д.о.о. основан је 1996.године и у складу са својим надлежностима обавља послове прикупљања, пречишћавања, дистрибуције воде, одводњу отпадних вода, прикупљање, чишћење и одвоз смећа, услуге трећим лицима. Тренутно у ЈП „Комуналац Дрвар“ раде 23 радника, у секторима економско – правни и технички.

Контакт подаци
  • ВД Директор: Драгана Граховац
  • Адреса:Титова бр 48, 80260 Дрвар, БиХ
  • Телефон:+387 34/819-753; +387 34/820-064

КОНТАКТ

Титова бр 1, 80260 Дрвар

Телефон: +387 34 819 001

Факс: +387 34 819 001

е-пошта: opcina.drvar@tel.net.ba

Општина Дрвар – званична интернет презентација