Општина Дрвар

Прекајско језеро или јeзеро Жупица

Прекајско језеро или језеро Жупица настало је изградњом бране на ријеци Унац 17 километара узводно од Дрвара у мјесту Прекаја код села Жупица.

Направљено је у другој половини 20.вијека у сврху акумулирања воде за потребе индустрије у Дрвару – производње целулозе и папира. Гашењем дијела творнице, одн. производње целулозе, престала је потреба за његовом првобитном намјеном.

Изградњом ове бране, високе 24,74 м и ширине 692 м, такођер се успјешно доприњело регулацији водених токова у овоме крају, посебно у случајевима наглих и високих вода. Данас се користи у сврху рекреативног туризма, али нема изграђене инфраструктуре.

Прекајско језеро има површину од 2 км2.

Језеро је порибљено. Врсте риба које се налазе у језеру су шаран и клен, мада има и других али су заступљене у мањем броју.

Локација

КОНТАКТ

Титова бр 1, 80260 Дрвар

Телефон: +387 34 819 001

Факс: +387 34 819 001

е-пошта: opcina.drvar@tel.net.ba