Postojeće stanje socijalnih i ekonomskih prilika u opštini Drvar uslovljeno je nizom faktora koji se mogu svrstati u nekoliko grupa.

Evo nekih od njih:

  • izuzetno nepovoljni uslovi privređivanja u okruženju
  • ekonomska nestabilnost
  • institucionalna neizgradenost
  • nejasan koncept privatizacije
  • protekli etnički sukobi
  • nepovoljna poslovna klima
  • slabo razvijen politički sistem
  • izostanak strukturnih reformi

Sve ovo utiče na zaostajanje i nepravilnosti u procesima privatizacije, liberalizacije trgovine, izgradnji financijskih institucija, revitalizaciji preduzeća i razvoju konkurentnosti.

Ovi faktori uslovljavaju da su danas problemi menadmenta, finansija i vlasništva u postojećem akcionarskim društvima od bitnog značaja za pokretanje, odnosno revitalizaciju industrijskih i drugih kapaciteta. Dakle znanja potrebna za vođenje kompanija, upravljanje ljudskim resursima, finansijskim menažmentom, kao i organizacijom rada nisu na zavidnom nivou.