Општина Дрвар

Социјална заштита

Питања социјалне заштите су у надлежности Службе за општу управу и друштвене дјелатности Општине Дрвар, због непостојања Центра за социјални рад.

У плану је оснивање истог у наредом периоду као и израда социјалне карте.

Тренутна ситуација, када су у питању социјалне помоћи, је сљедећа:

 • 160 корисника редовне/сталне социјалне помоћи
 • 150 корисника нератних инвалиднина
 • 112 корисника здравственог осигурања

Сваког мјесеца се из Буџета Општине Дрвар и Минстарства рада, здравства, социјалне скрби и прогнаних издвајају и једнократне/ванредне новчане помоћи.
Ова служба надлежна је и за питања туђе његе и помоћи, утврђивања степена инвалидности, питања насиља у породици, смјештаја у домове, развода бракова, малољетничке деликвенције и слично.

Контактирајте службу
  КОНТАКТ

  Титова бр 1, 80260 Дрвар

  Телефон: +387 34 819 001

  Факс: +387 34 819 001

  е-пошта: opcina.drvar@tel.net.ba

  Општина Дрвар – званична интернет презентација