OMLADINSKA BANKA DRVAR

Danas je u opštini Drvar potpisan ugovor za realizaciju četiri projekta za koje su sredstva obezbjeđena putem Omladinske banke, odnosno Fondacije Mozaik i opštine Drvar.
Projekti se odnose na Rekonstrukciju seoskog puta u Mokronogama, Izletište u selu Mokronoge, Postavljanje klupa i stolova na kupalištu Tjesnac te Obnovu unutrašnjeg prostora i nabavku opreme za Dom koji se nalazi u Vrtoču.
Ispred Fondacije Mozaik Željko Pauković istakao je veoma dobru i uspješnu saradnju sa mladima iz Drvara kroz realizaciji nekoliko projekta i mikro biznisa, uz očekivanja da će tako biti i u narednom period. Već od 1.juna ove godine kreće novi poziv i to je šansa za mlade da apliciraju sa svojim projektima kroz koje će unapređivati svoje sredine.
Načelnica opštine Dušica Runić zahvalila se u prvom redu mladim Drvarčanima koji se tako aktivno uključuju na ove pozive, a potom je načelnica zahvalnost uputila i Fondaciji Mozaik sa kojom opština Drvar ima već dugogodišnju veoma uspješnu saradnju, te je izražena nada da će se ta saradnja nastaviti i ubuduće.

PLASTENIČKA PROIZVODNJA

Opština Drvar je obezbjedila sadni materijal paprike, krastavaca i paradajza za 15 domaćinstava koji se bave plasteničkom proizvodnjom.

Opstina Drvar je u procesu prikupljanja podataka i izrade programa podsticanja poljop.proizvodnje, a u cilju sprecavanja i ublazavanja posljedica nastalih usljed epidemije covid 19 …

SJEDNICA KRIZNOG ŠTABA

Na današnjoj sjednici opštinskog Kriznog štaba doneseno je nekoliko zaključaka sa ciljem zaštite stanovništa od virusa korona.
Komadanat Štaba načelnica Dušica Runić ukratko se osvrnula na protekle dane i aktivnosti koje su se preduzimale. Ona je i ovog puta posebno naglasila da i dalje svi treba da poštujemo donesene mjere, jer samo tako možemo spriječiti ulazak virusa korona na područje drvarske opštine, te je posebno apelovala na sve koji dolaze iz drugih gradova BiH da su obavezni da poštuju sve naredbe, odluke i preporuke nadležnih organa, a vezane su za sprečavanje širenja zarazne bolesti izazvane korona virusom.
Članovi Kriznog štaba donijeli su i zaključak da se uputi zahtjev Kantonalnom kriznom štabu da se omogući rad trgovina u dane vikenda, ovo iz razloga kako bi se spriječilo kretanje stanovništva prema drugim opštinama, jer svjedoci smo da i pored drugih gradova i na području Petrovca ima zaraženih od virusa korona.
Pored toga članovi Kriznog štaba su sagledavali i problematiku konstantnog okupljanja većeg broja građana na izletištima, šetalištima i sličnim mjestima. Zbog toga je donesen zaključak da se zabranjuje okupljanje i zadržavanje na svim izletištima, parkovima, šetalištima i svim drugim mjestima i objektima gdje se okuplja više od troje lica. Ova zabrana je na snazi od petka 17. do utorka 21. aprila ove godine.

ZASJEDAO KRIZNI ŠTAB

Danas je održana sjednica Kriznog štaba opštine Drvar, na kojoj je komadant Štaba, načelnica Dušica Runić prisutne upoznala sa provednim brojnim aktivnostima, a koje su dale i dobre rezultate, jer na području drvarske opštine što je najvažnije, nema zaraženih od korona virusa. Takođe, načelnica Runić je istakla da je u maloj sali Osnovne škole obezbjeđen smještaj za lica koja nepoštuju izolaciju. Građanima su podjeljene maske, a ponovo je izvršena dezifekcija ulaza u stambenim zgradama kao i ulica. Ispred Doma zdravlja dr Vanja Balaban je naglasila da uspjeli obučiti jedan dio medicinskih radnika za uzimanje briseva za testiranje. Trenutno je 17 lica u izolaciji. Ispred Policijske uprave Borislav Kelečević je posebno skernuo pažnju da pojednici koriste ljepo vrijeme i okupljaju se u većem broju na Sportskom centru kao i pod Pećinom. Od strane Policijske uprave apeluju na građane ako već borave na otvorenome da se neokupljaju u većem broju, najviše da ih bude dvoje kao i obavezno da koriste maske. Posebno je apelovano da se ne vrši paljenje vatre na otvorenom prostoru, u protivnom ko ovo bude kršio biće krivično kažnjen. Ispred Crvenog krsta Lola Miljević je istakla da su dobili šator sa deset kreveta za potrebe karantina, i da volonteri uredno i dobro rade.

Načelnica Runić istakla je da se vode i aktivnosti oko preduzimanja određenih mjera za sanaciju posljedica od korona virusa u oblasti privrede i uslužnih djelatnosti. Očekuju se određene konkretne mjere od strane Vlade Kantona 10. Opština planira da za ugrožene kategorije stanovništa pripremi pakete hrane i brašna, a već je onim najugroženim putem Crvenog krsta podjeljena određena pomoć. U toku je putem telefona evidentiranje zahtjeva za ostvarivanje prava na podršku u poljoprivrednoj proizvodnji. Takođe pripremaju se i određene olakšice za proizvodne djelatnosti kao i za ugostitelje, frizere, vlasnike butika, a koji nisu otpustili radnike i koji su izmirili svoje obaveze za prošlu godinu. Takođe, za vlasnike stanova predviđena je olaškica da ne plate jedan kvartal komunalne naknade za ovu godinu.

Svi članovi Kriznog štaba istakli su da su zadovoljni epidemiološkom situacijom na području Drvara, ali to ne smije značiti da se građani trebaju opustiti i zanemariti preventivne mjere. Naprotiv, upravo u predstojećim danima neophodno je da se svi maksimalno pridržavamo donesenih mjera od nadležnih institucija i službi, jer samo tako ćemo sačuvati svoje i zadravlje drugih osoba.

SASTANAK KRIZNOG ŠTABA

Danas je održan drugi sastanak Opštinskog kriznog štaba. Komadant štaba načelnica Dušica Runić upoznala je prisutne sa aktivnostima koje su preduzete u smislu zaštite i zbrinjavanja stanovništva od virusa korona. Između ostalog naglasila je da se proteklih dana izvršila dezinfekcija stambenih zgrada, poslovnih postora javnih ustanova i preuzeća, posebno Doma zdravlja, škola, vrtića. Istaknu to je da se povećao broj stanovnika na području naše opštine, koji su pristigli iz Slovenije, Srbije, Italije i drugih područja. Iz tih razloga povećao se i broj lica u samoizolaciji gdje se trentno nalazi 38 lica a ono što je bitno, za sada oni nemaju nikakve simptome. I dalje su prisutni problemi teškog položaja Doma zdravlja, jer nedostaju zaštitne maske, rukavice, dezinfekciona sredstva, zaštitna odjela. Zaposleni u Domu zdravlja maksimalno se odgovorno odnose prema ovim sredstvima, ali u što skorije vrijeme moraju se obnoviti zalihe ovih materijala kako bi Dom zdravlja mogao da radi. Zbog svega toga, je još jednom istaknuto na Kriznom štabu da se sami što više zaštitimo i zato je neophodno da poštujemo propisane mjere i naredbe nadležnih institucija i kriznih štabova, jer samo tako ćemo u ovim teškim vremenima moći pomoći sebi i drugima. Volonteri Crvenog krsta pomagaće straijim osobama koji imaju zabranu kretanja da nabave potrebne namirnice. Volontere mogu pozvati na broj telefona Crvenog krsta: 034/820-477 i 061/340-136.
Na sjednici je naglašeno da svi pravni subjekti na području opštine moraju imati dozatore sa dezinfekcijskim sredstvima ispred objekata kao i obaveznu upotrebu zaštitnih maski, a neophodno je da izvrše i dezinfekciju prostora. Načelnica Runić rekla je da su u toku aktivnosti da pogon Yumka u Drvaru počne sa proizvodnjom zaštitnih maski.
Zbog policijskog časa , svi privredni subjekti i ostali koji imaju potrebu za dozvolama kretanja za vrijeme policijskog časa, neophodno je da Opštinskom kriznom štabu dostave spiskove sa imenima lica, a potom će se nakon odobrenja takvi spiskovi dostaviti i u Policijsku upravu Drvar.
Još jednom je naglašeno da se samo striktnim pridržavanjem propisanih mjera možemo izboriti sa ovim opakim virusom, te je ne neophodno, a to je i naredba da lica starija od 65 godina i mađi od 18 godina ostanu u kućama i ne izlaze.

ZASJEDAO OPŠTINSKI KRIZNI ŠTAB

Danas je održan sastanak opštinskog Kriznog štaba na kojem su članovi podržali sve naredbe koje je juče donjela načelnica opštine Dušica Runić, a u cilju provođenja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva. Članovi Kriznog štaba apelovali su na sve one koji dolaze iz ugroženih zemalja i područja da se obavezno jave u Dom zdravlja na broj telefona 121, takođe i naši sugrađani koji osjećaju određene zdravstvene smetnje u smislu povišene temperature, kašlja i slično da se obavezno jave na naprijed pomenuti broj. Još jednom je apelovano na sve građane da obavezno vode računa o higijeni, odnosno o dezinfekciji prostorija, predmeta, kao i o redovnom i učestalom pranju ruku. U tom smislu i Vlada Kantona 10 uputila je i Preporuke za poslodavce i radnike u cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane korona virusom traži se: da se osigura na radnom mjestu da sve površine budu čiste i higijenski ispravne i da se koriste dezinfekcijska sredstva; najmanje tri puta dnevno čistiti dodirne tačke u zgradama kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, česme u toaletima i kuhinjama, ručke na vodokotlićima, prekidače za struju, zvono na vratima, pultove za prijem stranaka te druge dodirne površine koje koristi veći boj osoba; najmanje dva puta dnevno čistiti sve dodirne površine:radne površine, pametne i druge telefone, laptope, računare, tastature; postaviti sredstva za dezinfekciju ruku na vidljivim mjestima svuda u radnom okruženju; u toaletima osigurati toplu vodu za pranje ruku, kao i sapun i papirne ubruse; redovno najmanje dva puta dnevno provjetravati sve prostorije; redovno obavještavati sve zaposlene, partnere i klijente da svaka osoba koja ima čak i blagi kašalj ili nisku temperaturu mora ostati kod kuće.
Pokazalo se da je korona virus posebno opasan za stariju populaciju, pa su članovi Kriznog štaba uputili apel starijim osobama da što manje izlaze iz svojih kuća i stanova. U slučaju da ove mjere budu rigoroznija, organizovaće se volonterska služba, koja će starijim ljudima obezbjeđivati namirnice i druga sredstva potrebna za normalan život. Svi oni koji žele da volonterski pomognu starijoj populaciji mogu se javiti na broj telefona Crvenog krsta 034/820-477 kao i na privatni broj sekretara Crvenog krsta 061/340-136, kako bi se na taj način mogla organizovati volonterska služba za pružanje pomoći starijim osobama. Za sada nema oboljelih na području naše opštine, što je dobro, istaknuto je na sastanku Kriznog štaba, ali je još jednom upućen poziv svim građanima da strogo vode računa o dezinfekciji ruku i prostorija, kao i o potrebi da što rijeđe izlaze iz kuća,da se što manje međusobno druže i posjećuju, a sve u cilju sprečavanja širenja ovog opasnog virusa, kao i da se poštuju sve, veće donesene naredbe od strane načelnice opštine. Zato je i naglašeno da je preventiva najbolje oružje u borbi protiv virusa korona, te je jako važno da se svi pridržavamo mjera donesenih od strane nadležnih opštinskih, Kantonalnih i Federalnih institucija.

ODRŽANA SJEDNICA BEZBJEDNOSNOG VIJEĆA OPŠTINE DRVAR

Zbog nastala situacije izazvane korona virusom, danas je zasjedalo Bezbjednosno vijeće Opštine Drvar na kojem je razmatrana Trenutna epidemiološkasitucija na području BiH.Sjednici su prisustvovali članovi Bezbjednosnog vijeća:Goran Broćeta, Milan Kunić, Dragoljub Bjeljac, Drago Puzigaća, Borislav Kelečević, Dijana Vještica – Karanović, Vanja Balaban i Nikica Bosnić.

Pored članova Bezbjednosnog vijeća, sjednici su prisustvovali i: načelnica opštine Dušica Runić, v.d. diretkor Doma zdravlja Jasna Tica, predstavnik JP “Radio stanica Drvar” Jelena Dešić, direktor Dječijeg vrtića “Majka Hrabrost” Željka Krneta, direktor Osnovne škole “Drvar” Svjetlana Dodig, v.d. direktora Javne ustanove “Centar za kulturu i sport” Suzana Jović i v.d. sekretara Opštinskog vijeća Jadranka Srdić. Uvodno izlaganje podnijela je načelnica Dušica Runić koja je istakla da je današnja sjednica Bezbjednosnog vijeća sazvana povodom trenutne epidemiološke situacije, odnosno širenja korona virusa na području BiH. Dalje obrazloženje trenutne situacije, kako na području BiH i Kantona 10, tako i na području Opštine Drvar podnio je predsjednik Bezbjednosnog vijeća Goran Broćeta, posebno ukazujući na dolazak sugrađana iz ugroženih područja na teritoriju Opštine Drvar, a koji se dalje slobodno kreću bez stavljanja u karantin.

Svi učesnici u raspravi ukazali su na ozbiljnost problema sa kojim se suočava cijeli svijet,a samim tim i naša opština posebno iz razloga dolaska većeg broja sugrađana koji privremeno rade i borave u Sloveniji, Italiji i drugim državama, kao i studenata i đaka iz Republike Srpske gdje je trenutno obustavljena nastava, takođe ukazano je i na potrebu da se hitnim mjerama preduprijedi širenje virusa korona na području Opštine Drvar imajući u vidu nedovoljno resursa kojima raspolaže Opština Drvar kao i veliki broj starije populacije koja spada u rizičnu kategoriju oboljelih. Nakon rasprave, članovi Bezbjednosnog vijeća donijeli su sljedeće zaključke:

1. Nalažemo svim osobama koje su došle iz rizičnih područja da se dobrovoljno prijave u Zavod za javno zdravstvo, Epidemiološku službu Livno ili Dom zdravlja Drvar telefonskim putem.

2. Nalaže se Domu zdravlja Drvar da u što skorijem roku obezbjedi telefonsku liniju na koju će se moći javiti građani radi dobijanja informacija o virusu korona.

3. Nalažemo pojačane mjere dezinfekcije u svim javnim preduzećima, ustanovama i institucijama.

4. Zabranjuju se sva javna okupljanja na području Opštine Drvar.

5. Bezbjednosno vijeće uputiće dopis Kriznom štabu Kantona 10 da se dostave evidencije o ulasku naših sugrađana na teritoriju BiH iz rizičnih područja.

6. Apelujemo na građane da samo u hitnim slučajevima dolaze u Dom zdravlja Drvar, te ih obavještavamo da se do daljnjeg neće obavljati specijalistički pregledi.

7. Pozivamo građane da u slučaju nailaska na migrante o istom odmah obavijeste Policijsku upravu Drvar.

ODRŽANA VAREDNA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

Danas je održana Vanredna sjednica Opštinskog vijeća kojoj su prisustvovali odbornici-vijećnici SNSD-a, HDZ-a BiH, DNS-a, HDZ 1990 i PDP-a, te načenik opštine Dušica Runić sa pomoćnicima. Sjednici nisu prisustvovali odbornici iz reda SNS-a i SP-a. Na samom početku sjednici predsjednik OV Milan Kunić upoznao je odbornike da je Berislav Bošnjak istupio iz Kluba odbornika koji su činili HDZ 1990 i PDP, te da su od bivše predsjednice OV Jasne Pećanac dobili upozorenje da je na prošloj sjednici prekršen poslovnik, jer je nakon prekida nastavljen rad sjednice. Pored predloženog dnevnog reda, usvojene su i dopune koje su odmah kao prva i druga tačka razmatrane i to:
Prijedlog odluke o konstataciji da su pečati Opštinskog vijeća Drvar nevažeći, te
Prijedlog odluke o izradi novih pečata Opštinskog vijeća (veliki i mali). Ostale tačke usvojenog dnevnog reda su:
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Budžeta –Rebalans za 2019.godinu,
Izvještaj o izvršenju Budžeta Opštine Drvar za period 01.01.-31.12.2019.godine,
Prijedlog Budžeta Opštine Drvar za 2020.godinu,
Prijedlog odluke o izvršenju Budžeta Opštine Drvar za 2020.godinu,
Prijedlog operativnog plana implementacije integrisane Strategije razvoja Opštine Drvar za 2020.godinu,
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana opštine Drvar za period 2018-2038 godina,
Prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Točkovi“ u Drvaru,
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama i tarifama administrativnih taksi i
Prijedlog odluke o pokretanju postupka popune radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika – sekretar Opštinskog vijeća Drvar.

Predsjednik Opštinskog vijeća Milan Kunić raspravljajući o prvoj tački dnevnog reda istakao da se bivša predsjednica OV Jasna Pećanac nije pojavila na primopredaji, pa se pristupilo otvaranju kancelarije predsjednika OV i pri tom je Komisija za primopredaju konstatovala da nije zatekla pečat, te je policiji prijavljen nestanak pečata,i zbog toga su oba pečata veliki i mali nevažeći, a iz tog razloga, kako je istakao Kunić, se kreće u proceduru izrade novih pečata Opštinskog vijeća, što su odbornici glasanjem i podržali.
Potom je razmatran Prijedlog odluke o izmeni i dopuni Budžeta-Rebalans za 2019.godinu. Načelnica Dušica Runić naglasila je da je došlo do promjena u Budžetu iz razloga što se Opština zadužila za kredit u iznosu od 500.000 KM zbog uplate doprinosa. Rebalans Budžeta je usvojen, a razmatrajući Izvještaj o izvršenju Budžeta Opštine Drvar za period 01.01.-31.12.2019.godine, načelnica Runić je naglasila da je on u prošloj godini iznosio oko 3,560.000KM te je ostvaren suficit, a ovo zbog razlike kreditnog zaduženja zbog izmirenja doprinosa. Načelnica je istakla da i dalje sa nivoa BiH kao i Federacije BiH gotovo da nema nikakvih prihoda prema Opštini Drvar, jedino je oko 40.000 KM stiglo za rekonstrukciju krovova. Nakon usvajanja Izvještaja o izvršenju Budžeta Opštine Drvar za prošlu godinu, odbornici-vijećnici dosta pažnje posvetili su razmatranju Prijedloga Budžeta Opštine Drvar za 2020.godinu. Načelnica Runić je upoznala odbornike da je provedena javna rasprava i predviđeni Budžet za ovu godinu iznosi oko 4,933.000 KM. U ovom ukupnom iznosu Bužeta je i oko 1,900.000 KM sredstava obezbjeđenih iz Srbije. Donirana sredstva iz Srbije utrošiće se za kapitalne investicij i to za rekonstrukciju vodovoda zajedno sa sanacijom izvorišta “Točkovi”, zatim izvršiće se zamjena svjetiljki sa led rasvjetom, što treba da donese značajne uštede u potrošnji električne energije gradske rasvjete, dio sredstava biće utošen i za elektrifikaciju poslovne zone “Mlin” kao i za vanjsko uređenje i dodatnu ogradu oko poslovne zone. Planirano je da se dio sredstava utoši i za nabavku kombinovane mašine za održavanje putnih pravaca u zimskom periodu. Mašina bi bila data na upravljanje JP”Komunalac”, a što će se regulisati posebnim sporazumom, dio će se utrošiti i za sanaciju divljih deponija. Pored toga naglasila je načelnica da će se dio sredstava utrošiti i za izradu urbanističkog plana, te elaborata za izradu saobraćajne signalizacije i gradske pijace. Ovakav prijedlog Budžeta za ovu godinu odbornici su jednoglasno usvojili. Uz kraće rasprave odbornici-vijećnici usvojili su i ostale tačke dnevnog reda, s tim što je usvojena izmjena da se izrada urabanističkog plana odnosi na period 2020-2040.godina. Na sjednici je prilikom rasprave o Prijedlogu odluke o pokretanju postupka popune radnog mjesta rukovodećeg državnog službernika-sekretar Opštinskog vijeća usvojen zaključak koji je predložila v.d.sekretara OV Jadranka Srdić, a odnosi se na to da svi pravni akti doneseni na prošloj kao i na ovoj sjednici ne mogu u pravni promet dok se ne izrade pečati Opštinskog vijeća.