OGLASNE TABLE ZA MJESNE ZAJEDNICE

Centar za građansku saradnju iz Livna realizuje projekat “Ka odgovornoj lokalnoj upravi:unapređenje komunikacije mjesnih zajednica”, koji finasira Evropska unija. Projektom su odobrena sredstva za nabavku oglasnih tabli za mjesne zajednice u šest opština i to Drvar, Livno, Tomislavgrad, Posušje, Grude i Čapljina.

Na području drvarske opštine, oglasna tabla je dodjeljena Mjesnoj zajednici “Zaglavica”. Kordinator za mjesne zajednice u opštini Drvar Žarko Pećanac je u ime MZ”Zaglavica” preuzeo oglasnu tablu i zahvalio se Centru za građansku saradnju iz Livna na dodjeljenoj tabli i istakao da će se ove aktivnosti nastaviti tokom godine za još četiri mjesne zajednice.

OSMA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

D N E V N I   R E D

1.       Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 29.11. i 28.12.2017. godine,

2.       Informacija o realizaciji zaključaka sa 7. sjednice,

3.       Usvajanje Zapisnika sa Tematske sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 28.12.2017. godine,

4.       Prijedlog programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2018. godinu,

5.       Prijedlog operativnog plana implementacije integrisane Strategije razvoja opštine Drvar za 2018.

godinu,

6.       Prijedlog odluke o proglašenju Dana opštine Drvar,

7.       Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na teritoriji opštine

Drvar,

8.       Prijedlog odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana opštine Drvar,

9.       Prijedlog odluke o određivanju vrijednosti boda za izračunavanje naknade za uređenje gradskog

građevinskog zemljišta za 2018. godinu,

10.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,

11.   Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora JU Dječiji

vrti

Majka Hrabrost“ Drvar,

12.   Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog odbora JU Dječiji vrtić

Majka Hrabrost“ Drvar,

13.   Prijedlog odluke o mjerilima za utvrdjivanje cijene i cijeni usluga JU Dječiji vrtić „Majka Hrabrost“

Drvar,

14.   Prijedlog odluke o razrješenju člana Skupštine JP „Komunalac Drvar“ d.o.o.  Drvar (Mirko Tomić),

15.   Prijedlog odluke o  imenovanju privremenih članova Skupštine JP „Komunalac Drvar“ d.o.o.  Drvar,

16.   Prijedlog odluke o  pokretanju postupka za raspisivanje oglasa za imenovanje dva člana Skupštine JP

Komunalac Drvar“ d.o.o. i

17.   Tekuća pitanja. 

U utorak 06.02.2018. godine održana je 8. sjednica Opštinskog vijeća Drvar. Na prijedlog načelnika opštine Gorana Broćete sa dnevnog reda su skinute tri tačke (7, 8 i 10) kako bi se dopunile i još kvalitetnije pripremile za narednu sjednicu.

Pored rasprave o Prijedlogu programa rada OV za 2018. godinu koji je usvojen, odbornici – vijećnici dosta pažnje posvetili su i Prijedlogu operativnog plana implementacije integrisane Strategije razvoja opštine Drvar za 2018. godinu. Načelnik Broćeta naglasio je da je za ovu godinu već urađeno dosta projektne dokumentacije i da će se realizovati dosta projekata koji su predviđeni.

Na ovoj sjednici, nakon provedene procedure, odbornici – vjećnici usvojili su i Prijedlog odluke o proglašenju Dana opštine. Danom opštine Drvar proglašava se 27.Juli – Dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine.

Odbornici – vjećnici usvojili su i nekoliko odluka koje su se odnosile na razrješenja i imenovanja članova Upravnog odbora JU Dječiji vrtić „Majka Hrabrost“, kao i odluke o razrješenju člana i imenovanju privremenih članova Skupštine JP „Komunalac“.

Na sjednici je usvojen i Prijedlog odluke o mjerilima za utvrđivanje cijena usluga JU Dječiji vrtić „Majka Hrabrost“. Tako će za cjelodnevni boravak djeteta mjesečna cijena usluge iznositi 120,00 KM, za cjelodnevni boravak drugog djeteta iz iste porodice mjesečna cijena usluga se umanjuje za 40 odsto. Za cjelodnevni boravak trećeg i četvrtog djeteta iz iste porodice usluga boravka se ne plaća. Za poludnevni boravak (od 08,00 do 12,00 časova) mjesečna cijena usluga iznosi 60,00 KM.

Pred sam kraj 8. sjednice Opštinskog vijeća došlo je na zahtjev predsjednika OV Nikice Bosnića do prekida zasjedanja. Ovo iz razloga, jer se odbornik – vijećnik Milan Balaban oglušio na zahtjev predsjednika Bosnića da rasprava koju vodi Balaban nije na dnevnom redu i u više navrata pokušao je da ga prekine kako bi se raspravljalo o predviđenoj tački dnevnog reda. Nakon toga odbornik Balaban počeo je da vređa predsjednika OV koji je iz tih razloga zatražio da se Balaban udalji sa sjednice. Kada do toga nije došlo predsjednik OV Nikica Bosnić prekinuo je zasjedanje. Nakon kraće pauze i napuštanja skupštinske sale od strane odbornika Balabana, sjednica OV je nastavljena i preostale tačke su usvojene.

RAZGOVORI O OTVARANJU CARINSKE ISPOSTAVE

Načelnik opštine Drvar Goran Broćeta, juče se sastao sa direktorom Uprave za indirektno oporezivanje BiH Mirom Džakulom. Sastanku u zgradi opštine Drvar prisustvovali su i potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić, predsjednik Opštinskog Vijeća Nikica Bosnić, te predstvanici firmi JAMI d.o.o. i GRADEL d.o.o koji su ujedno i najveći izvoznici rezane građe u Kantonu 10.

Tema sastanka bila je mogućnost i opravdanost otvaranja kancelarije carinske ispostave Livno u Drvaru, a sve sa ciljem olakšica carinjenja robe koja se izvozi tj. olakšica domaćim privrednicima.

Nakon što su prisutni upoznali direktora Džakulu sa svim poteškoćama sa kojima se ovdašnji privrednici susreću, doneseni su sljedeći zaključci:

  • da načelnik opštine Drvar i privrednici iz Drvara upute zahtjev UIO za otvaranje kancelarije carinske ispostave Livno u Drvaru,

  • da načelnik opštine Drvara i privrednici iz Drvara upute zahtjev UIO za prekategorizaciju i rekonstrukciju graničnog prelaza Strmica kako bi imao mogućnost međunarodnog prometa roba.

    Ovom prilikom direktor Džakula je upoznao prisutne da je u prošloj godini vrijednost robe izvezene iz Drvara iznosila 21.745 493,00 KM, a ukupni promet vanjski i unutrašnji 43.418 046,00 KM što ga svrstava u red sa mnogo većim lokalnim zajednicama u BiH. Takođe, je istakao da je izvoz uduplan u odnosu na predhodne dvije godine sa tendencijom konstantnog rasta.

    Sve ovo govori da postoji opravdanost za zahtjeve koji će biti upućeni iz Drvara.

UREĐENJE KORITA DROBNJAKA I DRVARE

Na osnovu Odluke Vlade Kantona 10 o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera “Potpore opštinama-vodoprivreda”, utvrđenih Budžetom Kantona 10, na području opštine Drvar izvodiće se radovi na čišćenju djela korita rječica Drobnjak i Drvara. Ugovor o sufinasiranju čišćenja djela neuređenog korita Drobnjaka i Drvare, prošle nedjelje u Livnu je potpisao načelnik opštine Goran Broćeta.

Vrijednost projekta je 24.090,30 KM, od ovog iznosa 19.272,00 KM finansiraće Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona 10, a preostali dio opština Drvar. Program “Potpore opštinama-vodoprivreda” pored Drvara realizovaće se i na području opština Tomislavgrad, Kupres i Livno.

OBILJEŽEN SAVINDAN

U petak su prigodnim programom učenici i zaposleni u Osnovnoj školi “Drvar” obilježili Savindan, školsku slavu. Učenici su pored pjesama posvećenih najvećem srpskom svecu Svetom Savi izveli i prigodne recitale uz igrokaze posvećene ovom srpskom prosvetitelju. Potom su sveštenci osveštali slavski kolač uz lomljenje sa direktorom škole Svjetlanom Dodig i brojnim gostima.

A u subotu, po tradici u JU “Centar za kulturu i sport”-Radnički dom, održana je svečana svetosavska akademija sa bogatim prigodnim kulturno zabavnim programom. U nadahnutoj besjedi vladika Bihaćko-petrovače eparhije gospodin Sergije, istako je život i djelo Svetog Save kao istinskog pastira svog naroda.

IZGRADNJA DVIJE ZGRADE

U Bihaću je u zgradi Vlade Unsko-sanskog kantona u četvrtak, 25.januara potpisan Sporazum o saradnji na provođenju državnog projekta “Zatvranje kolektivnih centara i alteranativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja” – CEBII sa opštinama Drvar i Ključ i gradom Bihaćem.

Ovim sporazumom koji su potpisali načelnik opštine Drvar Goran Broćeta i ministrica rada, zdravstva, socijalne zaštite i prognanih Kantona 10 Vasilija Broćeta sa Federalnim ministrom raseljenih osoba i izbjeglica Edinom Ramićem, predviđena je izgradnja dvije stambene zgrade sa 55 stambenih jedinica na području drvarske opštine.

Izgradnjom ovih zgrada u Drvaru će se trajno riješiti problem stambenog zbrinjavanja za većinu korisnika alternativnih smještaja kao i mladih bračnih parova koji nemaju rješeno stambeno pitanje.

EPISKOP SERGIJE POSJETIO OPŠTINU DRVAR

Njegovo Preosveštenstvo Episkop bihaćko-petrovački gospodin Sergije danas (22.januara), posjetio je opštinu Drvar.

U razgovoru sa načelnikom Goranom Broćetom, vladika Sergije upoznao se sa brojnim problemika sa kojima se već godina susreću srpski povratnici u Drvar. Takođe, bilo je riječi i o polažaju Srpske pravoslavne crkve kao i o predstojećem obilježavanju Savindana, 27.janura.

PODJELA NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA

Povodom novogodišnjih praznika, opština Drvar, načelnik opštine Goran Broćeta i Javna ustanova “Centar za kulturu i sport”, obradovali su najmlađe sugrađane podjelom novogodišnjih paketića. Pored paketića, djeca su mogla prisustvovati i uživati novogodišnjoj predstavi “Hrabro srce” u izvođenju DIS-Pozorište mladih Banja Luka.

Da bi ovi praznični dani za najmlađe bili još veseliji svojim prilozima potpomogli su i brojni sponzori.

SVEČANO U SREDNJOJ ŠKOLI

Srednja škola “Drvar” u četvratak 21.12.2017.godine prigodno je obilježila nastupajuće praznike. Kolektiv i učenici škole na čelu sa direktorom Dijanom Vještica-Karanović pripremili su bogat i veoma kvalitetan kulturno zabavni program, na zadovoljstvo svih prisutnih. Za potpuni ugođaj praznične atmosfere potrudili su se i učenici Ugostiteljske škole, bogatom i raznovrsnom trpezom.

Na proslavi je bio i Djed Mraz koji je za djecu čiji roditelji rade u školi podjelio paketiće.