DESETA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

Dnevni   red

 1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 27.03. i 12.04.2018. godine,

 2. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 03.05.2018. godine,

 3. Izvještaj o izvršenju Programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2017. godinu,
 4. Izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Drvar za period 01.01. do 31.03.2018. godine,

 5. Prijedlog odluke o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje nekretnina vodnih objekata (bazena) i pripadajućeg zemljišta JP „Komunalac Drvar“ d.o.o. Drvar,

 6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi,

 7. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o visini naknade zamjeniku predsjednika i vijećnicima/odbornicima Opštinskog vijeća Drvar,

 8. Prijedlog odluke o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP „Komunalac Drvar“ d.o.o. Drvar,

 9. Prijedlog programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje opštine Drvar,

 10. Izvještaj o radu opštinskog načelnika za 2017. godinu,

 11. Izvještaj o radu JP „Radio stanica Drvar“ d.o.o. Drvar za 2017. godinu,

 12. Izvještaj o radu Ispostave za zapošljavanje Drvar za 2017. godinu,

 13. Izvještaj o radu neprofitnih organizacija i udruženja gradjana – korisnika budžetskih sredstava za 2017. godinu:

  • Izvještaj o radu Crvenog krsta Drvar za 2017. godinu,

  • Izvještaj o radu Karate kluba „Drvar“ za 2017. godinu,

  • Izvještaj o radu Fudbalske škole Drvar za 2017. godinu,

  • Izvještaj o radu Udruženja balotaša „Soko“ Drvar o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta Opštine Drvar za 2017. godinu

 1. Informacija o stanju bezbjednosti na području opštine Drvar za period 26.12.2016. – 25.12.2017. godina,

 2. Informacija o snabdjevanju električnom energijom i razvoju elektro-energetskog sistema na području opštine Drvar sa stanjem na dan 01.05.2018. godine i

 3. Tekuća pitanja.

Nakon usvajanja dnevnog reda i razmatranja prvih predloženih tačaka, dosta pažnje odbornici-vijećnici su posvetili Izvještaju o izvršenju budžeta opštine Drvar za period od 01.01. do 31.03.2018.godine. U svojim diskusijama većina odbornika-vijećnika je naglasila da načelnik opštine Goran Broćeta dobro radi ali da se može još bolje. Stim u vezi prilikom razmatranja Izvještaja o radu opštinskog načelnika za 2017. godinu, ponovljene su iste konstatacije, ali je naglašeno da ima dosta problema koji se vuku iz ranijih perioda, te se samim tim očekuju pozitvni pomaci i nastavak još boljeg rada. Odbornici-vijećnici razmatrli su i Izvještaj o izvršenju Programa rada Opštinkog vijeća za 2017.godinu. Predsjednik OV Nikica Bosnić naglasio je da se radi o dorađenom izvještaju, prema zaključku sa predhodne sjednice. Izvještaj je nakon kraće rasprave i usvojen. Takođe, na ovoj sjednici usvojen je i Prijedlog odluke o dopunama Odluke o visini naknade zamjeniku predsjednika i odbornicima-vjećnicima Opštinskog vijeća. Prema ovoj dopunjenoj Odluci iznos mjesečne naknade (paušala) zamjenika predsjednika OV i odbornika-vijećnika umanjuje se za 10 odsto za neopravdano odsustvovanje sa sjednica OV ili radnih tijela čiji je član. Odbornici-vijećnici su usvojili i Prijedlog programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje opštine Drvar. Kao predlagač načelnik Broćeta naglasio je veoma značajnim donošenje ovakve odluke, jer iako opština Drvar neraspolaže nekim većim poljoprivrednim zemljištem koje se neobrađuje, ali i te manje površine puno će značiti poljoprivrednicima koji će na taj način moći obrađivati zemlju koja je do sada stajala zapuštena i neiskorištena.

Informacija o stanju bezbjednosti na području opštine Drvar za period 26.12.2016. do 25.12.2017.godine izazvala je dosta pažnje kod odbornika. Ispred Policijske uprave Drvar Marko Žižić istako je da je bezbjedonosno stanje zadovoljavajuće ali i da uvijek to može biti bolje. Posebno kada se radi o kretanjima migranata koji su smješteni u okolnim gradovima.Žižić je istakao da su se svi ti poslovi do sada uspjšno rješavali putem Kancelarije za strance u Livnu.

Na sjednici je razmatrana i Informacija o snabdjevanju električnom energijom i razvoju elektro-energetskog sistema na području opštine Drvar sa stanjem na dan 01.05.2018.godine. Ispred poslovnice Elektro Drvar Stijepo Vukančić je istako da je u toku uvođenje daljinskog očitavanja brojila, a načelnik Broćeta uključujući se u diskusiju je naglaio da se postepeno prelazi i na led gradsku rasvjetu, što će doprinjeti značajnim uštedama u potrošnji električne energije.

Odbornici-vijećnici bez većih rasprava usvojili su i ostale informacije, izvještaje i prijedloge odluka prema predloženom dnevnom redu.

I ova sjednica održana je bez prisustva odbornika-vijećnika iz reda SNS-a.

NACIONALNA EKSKURZIJA ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE

U petak je 45 učenika Osnovne škole “Drvar” otputovalo na trodnevnu nacionalnu ekskurziju u Srbiju. Učenici i njihovi nastavnici će obići pravoslavne manastire i crkve na Fruškoj gori kao i na području Beograda.

Za drvarske učenike organizovan je i obilazak stadiona Crvene zvezde kao i zološkog vrta.

Smještaj i hranu za djecu i nastavnike obezbjedila su Udruženja Drvarčana u Srbiji, kao i privatni preduzetnik Marinko Šakan. Dok su opština Drvar, Vlada Kantona 10 i lokalni privrednici obezbjedili finansijska sredstva za ovo putovanje naših učnika.

UREĐENJE KORITA UNCA

Ovih dana počeli su radovi na uređenju korita rijeke Unac. Radovi se izvode na potezu “Pumpna stanica – Mandića most” u dužini od 1000 metara. Projekat se realizuje u saradnji sa Agencijom za vode sliva rijeke Save.

OTVOREN DJEČIJI VRTIĆ

Nikola Dunović sin “Majke Hrabrosti” i načelnik opštine Goran Broćeta, u petak su zajedno presjekli traku i na taj simboličan način otvorili Dječiji vrtić u Drvaru. Nakon 14 godina u Drvaru je ponovo počeo sa radom Dječiji vrtić koji nosi naziv “Majka Hrabrost”, po majci malog Nikole, koja je u trudnoći odbila lječenje citostaticima iako joj je od toga zavisio život, ipak želja da rodi svoje djete bila je jača i od samog života.

Nažalost, svoju bitku sa bolešću Jelena Trikić izgubila je, ali je dobila onu životnu, rodila zdravog dječaka Nikolu i sa svojim sinom uspjela je da provede posljednjih mjesec dana svog života.

U znak sjećanja na ovaj hrabri čin, Vrtić u Drvaru nosi naziv “Majka Hrabrost”.

Prigodnim programom koji su izveli učenici Osnovne škole “Drvar” te mališani Dječijeg vrtića , a na opšte oduševljenje prisustnih, obilježen je početak rada ove ustanove.

Majka Jelene Trikić, Milkica Trikić sa suzama u očima izjavila je da je pnosna što je baš ova ustanova dobila ime njene ćerke.

Obraćajući se prisutnima načelnika opštine Goran Broćeta izrazio je zahvalnost svima koji su pomogli da se Vrtić obnovi i naglasio potrebu da se ne stane na broju 35 koliko je trenutno upisano djece, već da se obezbjede uslovi kako bi se povećao natalitet.Svečanosti otvranja Vrtića prisustvovala je i ambasador Bugarske u BiH Avgustina Cvetkova-Karabaševa, koja je izrazila zadovoljstvo što prisustvuje ovom događaju.

Ministar nauke, prosvjete, kulture i sporta u Vladi Kantona 10 Petar Galić, u svom kratkom govoru naglasio je da će se nastaviti sa realizovanjem ovakvih i sličnih projekata sa ciljem razvoja opštine Drvar.

Zahvaljujući donaciji predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u iznosu od 60.000 KM, a koja je utrošena za sanaciju objekta, te sredstvima Ambasada Bugarske koja su iskorištena za nabavku opreme kao i brojnim drugim pojedincima i institucijama koji su u skladu sa mogućnostima pomogli u ovim aktivnostima, uspjeli su se završiti svi radovi na obnovi Vrtića i na taj način ispoštovani su svi kriteriji i standardi za rad i siguran boravak djece.

Svečanosti otvaranja Dječijeg vrtića prisustvovali su i ministri u Vladi Kantona 10 Vasila Broćeta, Jovo Paripović, Miloš Bauk, kao i brojni gosti iz javnog, društvenog i političkog života Drvara.

Vrtić je otvoren 1.juna, a to je i svjetski Dan djeteta, na ovaj simboličan način željelo se pokazati da su u svakom društvu djeca najvažnija, jer bez djece, nijedno društvo ne može postojati i opstajati.

OBILJEŽENA 74.GODIŠNJICA SLOMA DESENTA NA DRVAR

Građani Drvara i ove godine na svečan i dostojanstven način obilježili su 74.godišnjicu sloma fašističkog desanta na Drvar.

Nizom prigodnih manifestacija u petak 25.maja uz prisustvo brojnih gostiju sa prostora BiH i regiona, obilježen je jedan od značajnijih dana iz bogate antifašističke prošlosti Drvara.

Delegacije opštine Drvar i Istočni Drvar, predstavnici drvarske i brojnih drugih boračkih organizacija i antifašističkih udruženja, predstvnici političkih stranaka, kantonalne Vlade te delegacije opština iz okruženja, položili su vijence i cvijeće na ostatke porušenog Spomenika žrtvama fašističkog terora.

Nakon toga na platou ispod Titove pećine, u sklopu Spomen kompleksa “25.maj” održan je prigodni kulturno zabavni program.

Načelnik opštine Drvar Goran Broćeta prigodnim riječima pozdravio je prisutne goste koji su se u velikom broju sa svih prostora bivše Jugoslavije okupili ispod legendarne Titove pećine. U svom govoru načelnik Broćeta podsjetio je na herojske dane i brojne borce i civile koji su dali svoje živote kako bi se odbranili od fašizma, tog najvećeg zla u istoriji čovječanstva. Herojska borba drvarskog naroda ne smije se nikada zaboraviti, naglasio je Broćeta.

Posebno je bilo emotivno obraćanje Zdenka Duplančića borca I proleterske NOU brigade, jednog od rijetkih preživjelih učesnika u odbrani od fašističkog desanta na Drvar.

Duplančić je doputovao iz Beograda zajedno sa delegacijom 6.Ličke proleterske divizije “Nikola Tesla” i III krajiške brigade. Ove delegacije došle su u Drvar na obilježavanje 74.godišnjice sloma fašističkog desanta na Drvar.

Prije same manifestacije ove delegacije u svom kabinetu primio načenik opštine Goran Broćeta koji je izrazio poštovanje i posebnu zahvalnost na dolasku Zdenku Duplančiću u Drvar.

Svojim dolaskom na ovu godišnjicu i brojna antifašistička udruženja i boračke organizacije sa područja BiH i regiona, na taj način istakla su značaj borbe protiv fašizma u Drugom svjetkom ratu.

U sklopu obilježavanja, održan je i prigodni kulturno-zabavni program koji su izveli članovi AKUD-a “Mira Lukač”, Hor iz Banja Luke, te učenici osnovne škole kroz likovne radove, recitacije i prigode istorijske odlomke o samom desantu. Upriličena je i ulična trka, a najboljima dodjeljene su zahvalnice i prigodni pokloni.

ŠEF MISIJE OSCE U BiH POSJETIO DRVAR

Načelnik opštine Drvar Goran Broćeta danas se sastao sa šefom misije OSCE u BiH, ambasadorom Brusom Bertonom. Sastanku je prisustvovao i šef kancelarije OSCE u Drvaru Martino Bianki sa saradnicima.

Tom prilikom razgovaralo se o brojnim problemima koji su prisutni u ovoj lokalnoj zajednic, kao i o drugim problemima koji diretno utiču na ovu opštinu

Između ostalog bilo je riječi i o aktuelnoj migrantskoj krizi, pa je tim povodom načelnik Broćeta upoznao goste sa zaključcima sa nedavno održanog sastanka Bezbjednosnog vijeća opštine Drvar. Između ostalog, u zakčljučcima je istaknuta potreba da Vlada Kantona 10 što hitnije zauzme stav po pitanju priliva migranata u BiH, a sve u cilju preduzimanja potrebnih mjera radi zaštite građana, njihove imovine i institucija, kako na području opštine Drvar, tako i na području cijelog Kantona.

Pored toga ambasadora Bertona zanimala je promjena datuma obilježavanja Dana opštine. Načelnik Broćeta je naglasio da su građani Drvara a i on sam izuzetno ponosni na 27.juli kada je dignut ustanak protiv fašizma i da Drvar spada u rjetke gradove koji su se odmah uključili u borbu protiv fašizma i u toj brobi poginuo je veliki broj Drvarčana.

Takođe, razgovaralo se i o zvaničnim obilježjima u Kantonu 10 a koja nisu usklađena sa Ustavom Federacije BiH, zatim o gradnji katoličke crkve, o neizučavanju srpskog jezika u Glamoču, kao i od rugim problemima, ali i o pozitivnim pomacima koji su vidljivi. Izraženo je i zadovoljstvo održavanjem ovakvog sastanka.

OBILJEŽEN DAN ŠKOLE

U utorak 5.maja Osnovna škola”Drvar” proslavila je svoj Dan. Ovoj svečanosti prisustvovali su načelnik opštine Goran Broćeta, predsjednik Opštinskog vijeća Nikica Bosnić, brojni gosti predstavnici privatnih i javnih preduzeća i ustanova, te bivši radnici ovog kolektiva, a koji su sada penzioneri.

Direktor Osnovne škole”Drvar” Svjetlana Dodig uz pozdravne riječi izrazila je i zahvalnost na podršci u organizovanju proslave Dana škole, a učenici su sa svojim učiteljima priredili bogat i raznovrstan kulturno zabavni program.

PREDSJEDNIK NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE NEDELJKO ČUBRILOVIĆ POSJETIO DRVAR

Danas je u radnoj posjeti Drvaru boravio predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.

U razgovoru sa načelnikom opštine Goranom Broćetom i predsjednikom Opštinskog vijeća Nikicom Bosnićem, upoznao se sa problemima sa kojima se susreće ova povratnička opština. Načelnik Broćeta zahvalio se na posjeti predsjedniku Čubriloviću , i izrazio očekivanja da će Srbi povratnici na ova područja imati podrušku i od predsjednika Čubrilovića i od svih organa vlasti Republike Srpske i Srbije kako bi srpski narod opstao. Posebno je naglašen problem neadekvatne zastupljenosti Srba u kantonalnim institucijama. Pored problema načelnik Broćeta istako i primjere realizovanih projekata i onih koji su u toku, kao i očekivanja dalje pomoći iz Republike Srpske i Srbije.

Predsjednik Narodne skupštine RS Nedeljko Čubrilović izražavajući zadovoljstvo što je posjetio Drvar obećao je i dalju pomoć i podršku povratničkim opštinama. I on je ukazao na odnos Kantona 10 prema opština u kojima je srpsko stanovništvo većinsko i ujedno se zapitao kako međunarodna zajednica neukazuje na te probleme kada Srbi nemaju osnovna ljudska prava u mnogim segmentima, dok sa druge strane ta ista međunarodna zajednica Republiku Srpsku proziva za svaku malu stvar, a ovdje se neoglašavaju po pitanju prava Srba.

U okviru posjete Drvaru, predsjednik Čubrilović obišao je i prostorije Opštinskog odbora DNS Drvar i u kraćem razgovoru upoznao se sa aktivnostima ove stranke.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović sastao se i sa članovima AKUD-a “Mira Lukač”. Predsjednik ovog kulturno umjetničkog društva Radoslav Bosnić i predsjednik Skupštine Društva Predrag Letić zahvalili su se predsjedniku Čubriloviću na posjeti i iskazanoj pažnji za probleme ovog društva. Nedeljko Čubrilović obećao je pomoć AKUD-u “Mira Lukač” kroz nabavku materijala za radionicu KUD-a gdje bi se šile nošnje. Predsjednik Čubrilović je izrazio zadovoljstvo radom KUD-a posebno što okupljaju veli broj mladi Drvarčana i izbog toga je istako potrebu da se Društvu pomogne u njihovom radu.

SAVEZ SRPSKIH UDRUŽENJA “ZAVIČAJ”

U velikoj sali Doma kulture-Radnički dom u subotu 21.aprila odžana je osnivačka Skupština Saveza srpskih udruženja “Zavičaj”.

Ovom značajnom skupu prisustvovao je veliki broj zvanica iz javnog, političkog i društvenog života kao i crkveni velikodostojnici koje je predvodio episkop Bihaćko-petrovačke eparhije gospodin Sergije.

Predsjenik formiranog Udruženja Brane Pećanac istako je istorijski značaj osnivanja ove krovne organizacije za opstanak Srba na području Federacije BiH.

Posebno je bila nadahnuta i inspirativna besjeda eposkopa Sergija koji je istakao potrebu da se sakupljamo na mjestima čiji identitet nosimo te da da zavolimo jedni druge i time i svoja ognjišta.

Pozdravljajući osnivanje Saveza srpskih udruženja “Zavičaj”, načelnik opštine Drvar Goran Broćeta naglasio je da besjeda episkopa Bihaćko-petrovačke eparhije gospodina Sergija sve nas podsjeća ko smo i u kom pravcu trebamo ići, jer nemamo više vremena iz razloga što nam odlazi veliki broj porodica i to se mora zajedničkim snagama zaustaviti.

Ovom proglašenju Saveza srpskih udruženja “Zavičaj” prisustvovao je veliki broj zvanica iz Srbije među ostalima i Miodrag Linta zamjenik predsjenika Odbora za dijasporu i Srbe u regionu u Skupštini Srbije i koji je u svom govoru istako da je strateški cilj opstanak Srba na ovim prostorima. Među gostima bila je i Marija Bakoč generalni konzul Srbije u Mostaru kao i mnogi drugi.

Tu su bili i zvanični predstavanici vlasti iz Republike Srpske, predstvnici u organima vlasti Federacije BiH i Kantona 10, susjednih opština, predstavnici srpskih udruženja sa područja FBiH i brojni drugi gosti iz javnog, kulturnog i privrednog života.

Osnivanje Savetza srpskih udruženja “Zavičaj” podržao je u svom govoru i Marko Aćić generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske, a pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica RS Radovan Grajić naglasio je da Vlada Republike Srpske i predsjednik Milorad Dodik daju punu podršku svakom radu koji je na zaštiti svog naroda.

Osnovna poruka svih sagovornika, a bilo ih je jako puno na ovom skupu, je potreba očuvanja srpskog naroda, srpskog jezika i idntiteta na ovim područjima. I u samoj Zavičajnoj inicijativi istaknuto je istorijska potreba donošenja Dekleracije o zaštiti i očuvanju srpskog naroda, a koju treba da usvoje Republika Srpska i Srbija.

GOSTI IZ SRBIJE KOD NAČELNIKA BROĆETE

USKORO KONZULARNI DANI U DRVARU

U subotu, 21.aprila Miodrag Linta zamjenik predsjednika Odbora za dijasporu i Srbe u regionu u Sukpštini Srbije, Marija Bakoč generalni konzul Srbije u Mostaru, Miloš Šašić predsjednik koalicije Udruženja izbjeglih Srba u Srbiji, posjetili su opštinu Drvar i tom prilikom sastali se sa načelnikom Goranom Broćetom.

Načelnik Broćeta goste iz Srbije upoznao je položajem Srba u Drvaru i Kantonu 10, kao i o trenutnoj političkoj i ekonomskoj situaciji na ovim prostorima.

U razgovoru je bilo riječi i o utrošku sredstava koje je Srbija dodjelila opštinama u Federaciji BiH u kojima žive Srbi, te je istaknuto da će se uskoro prići realizaciji djela tih sredsta kroz projekat asfaltiranja putnih pravaca.

Predsjednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu u Skupštini Srbije Miodrag Linta istakao je potrebu nastavka sardanje, posebno sa aspekta poboljšanja položaja Srba u Drvaru i Kantonu 10 kao i na području cijele Federacije BiH gdje god ima Srba.

U ovim razgovorima načelnik Broćeta istakao je da se uskoro završavaju svi radovi na rekonstrukciji i obnovi Dječijeg vrtića. Drvar će nakon rata ponovo imati jednu ustanovu namjenjenu najmlađim sugrađanima, a sredstva za obnovu su obezbjeđena iz više izvora, a najveći dio stigao je iz Republike Srpske.

Konzul Srbije u Mostaru Marija Bakoč istakla je da će se uskoro nakon završetka potrebne procedure početi sa konzularnim danima u Drvaru. Na taj način, naglasila je konzul Marija Bakoč, građani Drvara i okolnih mjesta moći će na lak i jednostavan način da podnose zahtjeve za srbijansko državljanstvo kao i da rješavaju i sva ostala prava koja su za njih značajna. Na ovaj način će se obavljati svi poslovi do zvaničnog otvaranja konzularne kancelarije za koju je odluka još uvijek aktuelna.

Ovom sastanku prisustvovao je i načelnik opštine Glamoč Nebojša Radivojša.