ODRŽANA ČETVRTA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA, USVOJEN BUDŽET

Dana 25.3.2021. godine (četvrtak) s početkom u 9.00 časova, održana je četvrta sjednica Opštinskog vijeća Drvar u prostorijama Opštine Drvar – sala za sastanke, kojom je rukovodio predsjednik Opštinskog vijeća Drvar, Miloš Kralj. Sjednici su prisustvovali odbornici SNSD-a, SNS-a Federacije BiH, DNS-a, HDZ-a 1990, HDZ-a BiH, Narodne stranke radom za boljitak i Nezavisni odbornici. Takođe, sjednici su prisustvovali: načelnica Opštine Drvar, Dušica Runić, pomoćnici opštinskog načelnika Brankica Milaković (Služba za opštu upravu i društvene djelatnosti), Nataša Kecman (Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove) Snježana Bodroža (ispred Službe za privredu, finansije i inspekcijske poslove), Jadranka Srdić, sektretar Opštinskog vijeća.

Na sjednici su odbornici razmatrali 17 tačaka dnevnog reda i to:

 1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 02.03.2021. godine,
 2. Prijedlog Programa Opštinskog vijeća Drvar za 2021. godinu,
 3. Izvještaj o radu Opštinskog načelnika Opštine Drvar za 2019. godinu sa Izvještajima o radu Službi u okviru Jedinstvenog opštinskog organa uprave Opštine Drvar za 2019. godinu,
 4. Izvještaj o radu Opštinskog načelnika Opštine Drvar za 2020. godinu sa Izvještajima o radu Službi u okviru Jedinstvenog opštinskog organa Uprave Opštine Drvar za 2020. godinu,
 5. Realizacija Operativnog plana implementacije integrisane Strategije razvoja Opštine Drvar za 2020. godinu,
 6. Prijedlog Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje Opštine Drvar,
 7. Prijedlog Programa obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje u opštini Drvar za 2021. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za izračunavanje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za 2021. godinu,
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za gradsko građevinsko, ostalo građevinsko i poljoprivredno zemljište za 2021. godinu po 1m2,
 10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine na području Opštine Drvar za 2021. godinu,
 11. Prijedlog Strategije razvoja Opštine Drvar za period 2021-2027. godina,
 12. Prijedlog Akcionog/operativnog plana za 2021. godinu za realizaciju Strategije razvoja opštine Drvar za period 2021-2027. godina,
 13. Prijedlog Budžeta Opštine Drvar za 2021. godinu,
 14. Prijedlog odluke o izvršenju Budžeta Opštine Drvar za 2021. godinu
 15. Prijedlog Odluke o prestanku službe opštinskom javnom pravobraniocu u Drvaru,
 16. Prijedlog Odluke o imenovanju opštinskog javnog pravobranioca u Opštinsko javno pravobranilaštvo u Drvaru i
 17. Tekuća pitanja.

Nakon usvajanja Zapisnika sa 3. sjednice Opštinskog vijeća Drvar, odbornici su razmatrali Prijedlog Programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2021. godinu, koji je vraćen na doradu na prijedlog odbornika Milana Kunića. Odbornici Opštinskog vijeća Drvar podržali su sve druge tačke dnevnog reda, usvojen je i Budžet Opštine Drvar za  2021. godinu u iznosu od 4. 210.200 KM kao i Strategija razvoja Opštine Drvar za period 2021-2027. godinu.

MINISTAR SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE NIKOLA SELAKOVIĆ POSJETIO OPŠTINU DRVAR

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Nikola Selaković posjetio je sa delegacijom u četvrtak  (18.3.2021.) Opštinu Drvar gdje se sastao sa načelnicom Opštine Dušicom Runić. Pored domaćina, sastanku su prisustvovali načelnici opština: Istočni Drvar (Milka Ivanković), Bosansko Grahovo (Uroš Đuran) i Glamoča (Nebojša Radivojša), predsjednik Opštinskog vijeća Bosanskog Petrovca Nemanja Davidović, konzul Republike Srbije u Mostaru Marija Bakoč i konzul Republike Srbije u Drvaru Predrag Mitić.

Tema sastanka je bila realizacija dosadašnjih i budućih projekata značajnih za život građana u opštinama sa srpskom većinom na teritoriji Federacije BiH. Na sastanku se razgovaralo i o problemima s kojim se suočavaju povratničke opštine i njihovi stanovnici.

Ministar Selaković je rekao da će Srbija pomoći konsolidaciju budžeta Opštine Drvar a dogovorena je i finansijsku pomoć dječijem vrtiću „Majka Hrabrost“. Načelnica Opštine Drvar Dušica Runić  izrazila je zahvalnost delegaciji Srbije koju je predvodio ministar Selaković ističući da današnja posjeta predstavlja još jedan dokaz unaprijeđenja i saradnje između povratničkih opština i Srbije.

Šef srpske diplomatije je zajedno sa načelnicom Opštine Drvar Dušicom Runić položio vijenac na Spomenik palim borcima i civilima u Odbrambeno-otadžbinskom ratu 1992-1995. Etno-ansambl “Uspomene” iz Drvara dočekao je Selakovića uz pjesmu.

U okviru posjete Drvaru, Selaković je obišao i Službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Drvar čija je kompletna rekonstrukcija završena sredstvima koje je donirala Vlada Srbije. Ministar Selaković je najavio i dolazak direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i regionom kako bi kroz konkretne projekte i na polju predškolskog i školskog obrazovanja Srbija mogla više da pomogne nego do sada.

ODRŽAN SASTANAK NAČELNIKA OPŠTINA DRVAR I BOSANSKO GRAHOVO SA PREDSTAVNICIMA RPZ-a I MINISTARSTVA PROSVJETE I KULTURE REPUBLIKE SRPSKE

U ponedjeljak (15.03.) načelnica Opštine Drvar Dušica Runić i načelnik Opštine Bosansko Grahovo Uroš Đuran, sastali su se sa direktorom Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske Predragom Damjanovićem i pomoćnicom ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske Natašom Cvijanović.

Na sastanku se razgovaralo o statusu učenika srpske nacionalnosti u federalnim opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom. Načelnica Opštine Drvar Dušica Runić istakla je da učenici srpske nacionalnosti u Drvaru imaju nacionalnu grupu predmeta (srpski jezik, istorija, geografija i vjeronauka) od 2003. godine ali da se udžbenici iz svih ostalih predmeta štampaju na hrvatskom jeziku. S obzirom da je 90% učenika u Drvaru srpske nacionalnosti, načelnica Opštine je istakla da bi bilo poželjno da  nadležno kantonalno ministarstvo odobri štampanje i upotrebu udžbenika na srpskom jeziku i za druge predmete kako se učenici ne bi suočavali sa jezičkim barijerama. Načelnik Opštine Bosansko Grahovo Uroš Đuran naveo je da istu sudbinu dijele i srpska djeca u Bosanskom Grahovu te je podržao stav načelnice Opštine Drvar Dušice Runić.

Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske Predrag Damjanović naveo je da se učenici srpske nacionalnosti nalaze u nezavidnom položaju u većini škola u Federaciji BiH jer nemaju pravo na izučavanje maternjeg jezika pa čak ni vjeronauke. Damjanović je istakao da je u opštinama gdje djeca srpske nacionalosti ne izučavaju nacionalnu grupu predmeta potrebno krenuti od inicijative roditelja, nakon čega bi institucije Republike Srpske dale svoj doprinos u skladu sa svojim mogućnostima.

Pomoćnica ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske Nataša Cvijanović, rekla je da svako dijete mora imati pravo na izučavanje svog maternjeg jezika pa tako i djeca srpske nacionalnosti u školama u  Federaciji BiH. Cvijanovićeva je istakla neophodnost pokretanja inicijative od strane roditelja kojom bi se tražilo izučavanje nastavnog programa Republike Srpske.

APEL GRAĐANIMA ISPRED OPŠTINE DRVAR U VEZI S IZAZIVANJEM POŽARA

Proteklih dana evidentirano je više požara na teritoriji naše opštine koji su se proširili na veće šumske površine i ugrozili prirodna bogatstva kojim raspolažemo.

Pozivamo građane da obrate posebnu pažnu prilikom kontrolisanja sagorjevanja koja svjesno izazivaju ili lako zapaljivim predmetima koji bi mogli izazvati požare s težim posljedicama. Požari mogu veoma lako izmaći kontroli te se proširiti na šumska područja, stambene objekte i ugroziti ljudske živote.

Napominjemo građane da ukoliko usljed spaljivanja nastane požar koji za posljedicu ima materijalnu štetu ili izazove opasnost po ljudske živote, da su u skladu sa Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10 i 42/11) predviđene sankcije (kazne zatvora ili novčane kazne).

Apelujemo na građane da budu maksimalno oprezni i ne dozvole da usljed nemara ili nepažnje izazovu požar koji bi mogao ugroziti živote, imovinu i prirodna bogatstva koja imamo.

U slučaju nekontrolisanog širenja vatre potrebno je o tome obavijestiti vatrogasce i policiju.

Isto tako, postoji mogućnost da će se protiv pojedinaca podnijeti krivične prijave.

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA OPŠTINE DRVAR

U ponedjeljak, 08.03.2021. godine, s početkom u 12 časova održana je javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2021. godinu sa predstavnicima mjesnih zajednica. Pored opštinskog načelnika raspravi su prisustvovali Miloš Kralj, predsjedavajući Opštinskog vijeća i Snježana Bodroža ispred Službe za privredu, finansije i inspekcijske poslove.

smart

Javnu raspravu je otvorila načelnica Opštine Drvar Dušica Runić, koja je u uvodnoj riječi pozdravila prisutne te im se zahvalila na dolasku. Nakon uvodnog izlaganja opštinskog načelnika data je prilika prisutnima da iznesu svoje prijedloge, sugestije i razmišljanja o Nacrtu budžeta za 2021. godinu.

ODRŽANA 3. SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA DRVAR

Dana 2.3.2021. godine (utorak) s početkom u 9.00 časova, održana je treća sjednica Opštinskog vijeća Drvar u prostorijama Opštine Drvar – sala za sastanke, kojom je rukovodio predsjednik Opštinskog vijeća Drvar, Miloš Kralj. Sjednici su prisustvovali odbornici SNSD-a, SNS-a Federacije BiH, DNS-a, HDZ-a 1990, Narodne stranke radom za boljitak i Nezavisni odbornici. Odsutni su bili odbornici SP-a i HDZ-a BiH.  Takođe, sjednici su prisustvovali: načelnica Opštine Drvar, Dušica Runić, pomoćnici opštinskog načelnika Brankica Milaković (Služba za opštu upravu i društvene djelatnosti), Dragoljub Bjeljac (Služba za civilnu zaštitu) i Snježana Bodroža (ispred Službe za privredu, finansije i inspekcijske poslove), Jadranka Srdić, sektretar Opštinskog vijeća i Milovan Bjeljac, predstavnik sredstava javnog informisanja.

Na sjednici su odbornici razmatrali šest tačaka dnevnog reda i to:

 1. Usvajanje Zapisnika sa Prve – Konstitutivne sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 04.01.2021. godine, 25.01.2021. godine i 05.02.2021. godine,
 2. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 17.02.2021. godine,
 3. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Opštine Drvar za period 01.01.-31.12.2020. godine,
 4. Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Opštinskog vijeća Drvar,
 5. Izvještaj o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva u Drvaru za 2020. godinu i
 6. Tekuća pitanja.

Nakon usvajanja Zapisnika sa Prve – Konstitutivne sjednice  i Zapisnika sa 2 sjednice Opštinskog vijeća Drvar, odbornici su razmatrali Izvještaj o izvršenju Budžeta Opštine Drvar za 2020. godinu, te je isti nakon kraće diskusije usvojen.

Opštinsko vijeće je na prijedlog Komisije za izbor, imenovanja i administrativne poslove na ovoj sjednici razmatralo i jednoglasno donijelo odluku o ozboru i imenovanju  predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Opštinskog vijeća Drvar:

 1. Komisije za statutarna pitanja, poslovnik i propise,
 2. Komisije za Budžet i finansije,
 3. Komisije za društvene djelatnosti,
 4. Komisije za ljudska prava,
 5. Komisije za planiranje opštinskog razvoja i
 6. Etičkog odbora.

Opštinsko vijeće je nakon razmatranja usvojilo i Izvještaj o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva u Drvaru za 2020. godinu.

NASTAVAK KONSTITUTIVNE SJEDNICE OPŠTINSKOG VIJEĆA DRVAR, PREDSJEDNIK OV MILOŠ KRALJ

U petak, 5. februara 2021. godine održan je nastavak Konstitutivne sjednice Opštinskog vijeća Drvar, kojom je rukovodio dosadašnji predsjednik Opštinskog vijeća Milan Kunić.

Sjednici su prisustvovali odbornici-vijećnici SNSD-a, SNS-a Federacije BiH, HDZ1990–a, Narodne stranke radom za boljitak, Nezavisni odbornici Miloš Kralj, Stevan Marić i Radenko Ševo, a odsutni su bili odbornici-vijećnici HDZ BiH, Socijalističke partije, jedan odbornik SNS-a, dok odbornik iz DNS-a čeka potvrdu mandata od strane CIK-a.

Nakon usvajanja odluka koje su se odnosile na prestanak mandata predsjednika, zamjenika predsjednika Opštinkog vijeća iz predhodnog saziva te članovima Komisije za izbor, imenovanje i administrativne poslove predhodnog saziva, izabrani su novi članovi Komisije u sastavu Milan Kunić, Miloš Kralj, Berislav Bošnjak, Vanja Krneta i Milan Balaban koji su povukli sa sjednice i razmatrali dostavljene prijedloge za izbor predsjednika i dva zamjenika predsjednika OV.

U nastavku rada Konstitutivne sjednice za predsjednika Opštinskog vijeća izabran je Miloš Kralj, a za zamjenike Berislav Bošnjak i Milan Kunić. Novoizabrani predsjednik Miloš Kralj nastavio je sa vođenjem sjednice.

Na sjednici je usvojen zaključak da političke stranke i koalicije koje participiraju u novom sazivu OV dostave spisak članova Kluba odbornika-vijećnika formiranog prema Poslovniku o radu Opštinskog vijeća. Nakon toga je načelnica opštine Dušica Runić čestitala novoizabranom rukovodstvu Opštinskog vijeća i zatražila da se sagledaju mogućnosti kako bi se pristupilo usvajanju Prijedloga odluke o privremenom finansiranju Opštine Drvar za period 01.01. – 31.03.2021. godine. Odbornici – vijećnici su prihvatili ovaj prijedlog i jednoglasno su usvojili pomenutu Odluku o privremenom finasiranju.

SVETOSAVSKA ČESTITKA

Načelnica opštine Dušica Runić, svim učenicima, prosvjetnim radnicima i zaposlenima u oblasti obrazovanja, čestitala je školsku slavu Svetog Savu, a čestitke je uputila i sveštenstvu hrama Svetog Save povodom krsne slave hrama.

PREMIJER NOVALIĆ POSJETIO DRVAR

Predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić u ponedjeljak je posjetio je Drvar i tom prilikom rekao da je ta opština, kao i susjedne Glamoč i Bosansko Grahovo ugrožene i nisu ekonomski održive, i da šira zajednica treba da im pruži više podrške

Nakon sastanka s načelnicima tri opštine premijer Novalić je naveo da te lokalne zajednice imaju skoro identične probleme s izbjeglicama, ekonomijom, infrastrukturom i održavanjem budžeta.

Razmatrali smo kako više pomoći ovim opštinama, mada pomoć nije izostajala ni dosada, i zaključili smo da ćemo morati usvojiti asimetričan pristup podršci opštinama u Federaciji kako bi one kao nerazvijene dobijale više – istako  je predsjednik Vlade Federacije BiH Fadil Novalić.

Dogovoreno je  da opštine  sačine listu prioriteta  i da bude održan novi sastanak za nekoliko mjeseci. Ukoliko budu osmišljeni dobri projekti podrška može iznositi i do 700.000 KM po opštini – precizirao je Novalić.

Načelnica opštine Drvar Dušica Runić naglasila je da te opštine, koje spadaju u najnerazvijenije u BiH, trebaju razvijati saradnju sa svim nivoima vlasti i da se nada da će ti nivoi u budžetu pronaći sredstva da ih podrže.

Načelnik opštine Glamoč Nebojša Radivojša rekao je da je usaglašeno da se zajednički pokuša pomoći da se održi život u tim lokalnim zajednicama, te da se nada uspješnoj saradnji.

Načelnik opštine Bosansko GrahovoUroš Đuran naglasio je da je održan vrlo koristan sastanak na kojem su premijeru predstavili svoje probleme, a on njima mogućnosti za podršku.

Sastanku je prisustvovao i ministar raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Edin Ramić, a nakon sastanka upriličen je obilazak Memorijalnog kompleksa Muzej 25. maj i Titove pećine.

Novalić se ovom prilikom upisao u knjigu posjetilaca u Muzeju, naglasivši da mu je čast biti na ovom značajnom historijskom prostoru.

Ovo je nezaobilazno mjesto za svakog antifašistu. Želja mi je da što više mladih dolazi ovdje i na licu mjesta uči o istoriji – napisao je Novalić

NASTAVAK KONSTITUTIVNE SJEDNICE OPŠTINSKOG VIJEĆA DRVAR

U ponedjeljak, 25.januara 2021.godine održan je nastavak Konstitutivne sjednice Opštinskog vijeća Drvar, kojom je rukovodio dosadašnji predsjednik Opštinskog vijeća Milan Kunić. Sjednici su prisustvovali odbornici-vijećnici  SNSD-a, SNS-a Federacije BiH, HDZ BiH-a,  HDZ1990 – a, Narode stranke radom za boljitak , odsutan je bio odbornik SP, a odbornik iz DNS-a čeka potvrdu mandata od strane CIK-a. Odmah na početku  sjednice  svečanu zakletvu, položio je odbornik  Bojan Ždrnja koji nije bio prisutan na prošloj sjednici.

Nakon toga uslijedila je pauza koju je ispred SNS-a zatražio Miroslav Jaglica da bi se po završetku pauze u salu za sastanke vratio predsjedavajući Milan Kunić koji je nakon prozivke odbornika-vijećnika konstatovao da nema kvoruma za rad Opštinskog vijeća.

Načelnica opštine Dušica Runić zatražila je od sedam odbornika-vijećnika koji su se vratili u skupštinske klupe da neko od njih zatraži zakazivanje vanredne sjednice kako bi se usvojila Odluka o privremenom finansiranju, jer bez te odluke blokiran je rad opštine i opštinskog načelnika.

Odbornici iz reda SNS-a Federacije BiH,  HDZ-a1990, kao i tri odbornika koja su ranije bili u SNSD-u nisu se vratili na nastavak sjednice. Odbornici Miloš Kralj, Stevan Marić i Radenko Ševo dostavili su Stručnoj službi Opštinskog vijeća obavještenje da od 25.01.2021.godine nastupaju kao nezavisni i formiraju Nezavisni klub odbornika.

O novom terminu održavanja sjednice odbornici-vijećnici će biti naknadno obavješteni.