ZASJEDAO OPŠTINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Danas je zasjedao Opštinski štab Civilne zaštite. Po funkciji komadant Štaba je v.d. načelnika Dušica Runić, koja je upoznala članove sa trenutnom situacijom oko čišćenja snijega na području grada i okolnih sela. Detaljnije o ovim aktivnostima govorili su načelnik i član Štaba Dragoljub Bjeljac i Miladin Bajić.

Oni su istakli da je situacija obzirom na teške vremenske uslove relativno dobra i da se čiste svi putevi, te da se u hitnim situacijama na pozive mještana odlazi na lice mjesta i čiste snježni nanosi.

Članovi Štaba kojeg čine direktori škola, Doma zdravlja, Komunalca te predstavnik Policijske uprave, istakli su na današnjem sastanku da uglavnom sve funkcioniše normalno i da se svi prilagođavaju vremenskim uslovima i da za sada nema potreba da se proglašava stanje elementarne nepogode.

Direktor Srednje škole “Drvar” Dijana Vještica-Karanović istakla je da su danas na nastavu stigli i učenici iz Bosankog Grahova. Predsjednik Opštinskog vijeća Nikica Bosnić naglasio je da pošto se najavljuju nove snježne padavine da se prema tome i organizuje sve službe i ustanove na području grada.

Nakon sagledavanja ukupne situcije donesen je zaključak da se redovno prati situacija na terenu i ukoliko se vremenske prilike pogoršaju i izazovu probleme da se u tom slučaju proglasi stanje elementarne nepogode.