Danas je zasjedao Opštinski štab Civilne zaštite. Po funkciji komadant Štaba je v.d. načelnika Dušica Runić, koja je upoznala članove sa trenutnom situacijom oko čišćenja snijega na području grada i okolnih sela. Detaljnije o ovim aktivnostima govorili su načelnik i član Štaba Dragoljub Bjeljac i Miladin Bajić.

Oni su istakli da je situacija obzirom na teške vremenske uslove relativno dobra i da se čiste svi putevi, te da se u hitnim situacijama na pozive mještana odlazi na lice mjesta i čiste snježni nanosi.

Članovi Štaba kojeg čine direktori škola, Doma zdravlja, Komunalca te predstavnik Policijske uprave, istakli su na današnjem sastanku da uglavnom sve funkcioniše normalno i da se svi prilagođavaju vremenskim uslovima i da za sada nema potreba da se proglašava stanje elementarne nepogode.

Direktor Srednje škole “Drvar” Dijana Vještica-Karanović istakla je da su danas na nastavu stigli i učenici iz Bosankog Grahova. Predsjednik Opštinskog vijeća Nikica Bosnić naglasio je da pošto se najavljuju nove snježne padavine da se prema tome i organizuje sve službe i ustanove na području grada.

Nakon sagledavanja ukupne situcije donesen je zaključak da se redovno prati situacija na terenu i ukoliko se vremenske prilike pogoršaju i izazovu probleme da se u tom slučaju proglasi stanje elementarne nepogode.