ZA LIJEČENJE DOVOLJNA UPUTNICA

U ponedjeljak 18.12.2017. godine u Banja Luci je potpisan protokol o liječenju pacijenata sa područja Drvara, Grahova i Glamoča.

Ovim protokolom, napokon će se pacijenti iz ovih opština moći liječiti na UKC Republike Srpske i JZU Bolnica “Dr Mladen Stojanović” Prijedor, a za odlazak na liječenje u ove zdravstvene ustanove dovoljna je samo uputnica porodičnog doktora medicine iz Doma zdravlja Drvar i Doma zdravlje Glamoč.