VLADA KANTONA 10 SA DRVARSKIM PRIVREDNICIMA

Predsjednik Vlade Kantona 10 Ivan Jozić sa ministrima: Stipan Šarac, ministar finansija, Petar Galić ministar znanosti, prosvjete, kulture i sporta, Darinko Mihaljević ministar unutrašnjih poslova, Ivica Brešić ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jovo Paripović ministar pravosuđa i uprave, Vasilija Broćeta ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih i Miloš Bauk ministar privrede, u ponedjeljak 10.07.2017.godine održali su u zgradi opštine Drvar sastanak sa predstavnicima privrednih subjekata sa područja Drvara. U ime domaćina goste je pozdravio načelnik opštine Goran Broćeta, izrazivši nadu da će se postepenim kretanjima u rješavanju problema doći do kranjeg cilja, a to je otvaranje novih radnih mjesta. Premijer Jozić istako je, da je još u svom ekspozeu prilikom stupanja na dužnost predsjednika Vlade, naznačio pravce svoga rada, a to je u prvom redu i na prvom mjestu razvoj privrede. Jer kako je premijer istakao privrednici su stub svakog društva i oni su nosioci razvoja.

Privrednici su potencirali neke probleme u svakodnevnom poslovanju, a koji su se zavisno od njihove djelatnosti odnosili na probleme dodjele odjela za sječu šume, na visoke bankarske kamate, zatima na probleme nastale na poslovnim objektima prilikom izlijevanja lokalnih rječica i slično. Uključujući se u raspravu predsjednik Opštinkog vijeća Nikica Bosnić ukazao je i na problem neredovnih isplata poticaja za poljoprivrednike, nezavisno sa kog nivoa vlasti se isplaćuju. Ovo je posebno bitno naglasio je Bosnić iz razloga što je na području drvarske opštine sve više poljoprivrednih proizvođača, posebno onih koji se bave stočarstvom, i svaka takva proizvodnja traži velika ulaganja. Zbog toga je redovnost u isplati poticaja veoma bitna za finansijaku sigurnost ovih ljudi. Nadovezujući se na predhodnu diskusiju, načelnik Broćeta je istakao zainteresovanost jedne italijanske firme za preradu stoke i već se vode određene aktivnosti u tom pravcu kako bi se otvorio pogon za preradu. Ove aktinosti još uvijek su u fazi razgovora.

U cjelokupnu raspravu najviše se pored predsjednika Vlade uključivao ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ivica Brešić koji je ukazao na potrebu formiranja udruženja privrednika kako bi brže i jednostavnije raješavali svoje probleme.

Svi učesnici na ovom sastanku izrazili su nadu da će se do kraja godine organizovati još jedan ovakav sastanak, jer je to jedan od načina kako se problemi mogu jednostvanije i brže rješavati na obostranu korist.