VANREDNA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

Danas je održanana Vanredna sjednica Opštinskog vijeća kojoj su prisustvovali odbornici-vijećnici SNSD-a, HDZ-a, DNS-a, HDZ-a 1990, SNS-a i PDP-a, te načelnik opštine Dušica Runić sa pomoćnicima.

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne sjednice OV Drvar održane 20.08.2020.godine,
2. Prijedlog Odluke o određivanju privremene lokacije javne deponije krutog otpada za područje opštine Drvar i
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinansiranju različitih mjera pokretanja poljoprivredne proizvodnje i drugih sličnih mjera kojima je cilj ublažavanje posljedica izazvanih pojavom pandemije COVID 19.

Nakon usvojenog zapisnika odbornici-vijećnici razmatrali su prijedlog Odluke o određivanju privremene lokacije javne deponije krutog otpada za područje opštine Drvar, a sjednici je zbog ove tačke prisustvovao i predsjednik Mjesne zajednice Zaglavica Petar Pećanac.
Načelnica Dušica Runić ukratko je obrazložila razloge što se donosi ova Odluka, ističući da se u više navrata razgovaralo sa predstavnicima Mjesne zajednice Zaglavica. Načelnica Runić naglasila je da svi razumiju nezadovoljstvo mještana Zaglavice, ali sa obezbjeđenim sredstvima uradiće se nova privremena deponija te sanacija postojeće, jer trenutno to je jedino rješenje gdje se može odlagati smeće, jer naglasila je načelnica, svi smo bili svjedoci u kakvom je stanju bio cjeli grad kada se nije odvozio otpad.
Javno preduzeće “Komunalac” će upravljati ovom lokacijom uz obavezu da izgradi pristupni put do lokacije, postavi ogradu sa kapijom, izvrši široki otkop širine od 5 m od ograde oko cijele lokacije. Takođe, oni su obavezni da vrše kontrolu dovoza i deponovanja otpada od drugih lica, kontinuirano vrše razastiranje, planiranje i zbijanje otpada, te druge aktivnosti navedene u ovoj Odluci.
Predsjednik OV Milan Kunić dozvolio je iako nije na vrijeme podnesen zahtjev za prisustvo, da sjednici prisustvuje predsjednik MZ Zaglavica Petar Pećanac koji je u obraćanju odbornicima istakao da se radi o višegodišnjem problemu deponovanja otpada na ovoj lokaciji i da mještani nisu zadovoljni da se sad tu proširi i nova privremena deponija. Većina odbornika u svojim diskusijama istakla je puno razumjevanje za probleme i nezadovoljstvo mještana Zaglavice, te su iz tog razloga tražili da se pokrenu aktivnosti od strane Opštine Drvar za iznalaženje rješenja trajne legalne deponije. Nakon toga je usvojena ova Odluka.
U nastavku rada usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinansiranju različitih mjera pokretanja poljoprivredne proizvodnje i drugih sličnih mjera kojima je cilj ublažavanje posljedica izazvanih pojavom pandemije covid 19. Kako je načelnica Runić istakla, ovdje se radi o tehničkim izmjenama, kako bi Komisija za utvrđivanje prava na ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta opštine za 2020.godinu, mogla zvršiti poslove oko rješavanja podnesenih zahtjeva. I ovu Odluku odbornici su usvojili.