VANREDNA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

Danas je održana Varedna sjednica Opštinskog vijeća sa jednom tačkom dnevog reda a to je razmatranje Informacije o realizaciji zaključaka sa Vanredne sjednice OV održane 02.07.2020.godine. Sjednici su pristvovali odbornici-vijećnici SNSD-a, DNS-a, HDZ-a1990, HDZ-a, SNS-a i SP-a i PDP-a, načelnica opštine Dušica Runić sa saradnicima, gosti i to delegati u Domu naroda FBiH Goran Broćeta, Dragana Damjanović i Nikica Bosnić. Ovoj sjednici prisustvovali su i predstavnici Policijske uprave Drvar te Živana Sabljić ispred neformalne grupe građana Drvara.

U uvodnom izlaganju predsjednik Opštinskog vijeća Milan Kunić i načelnica opštine Dušica Runić ukratko su upoznali prisutne o preduzetim aktivnosti i kao i o realizaciji zaključaka sa sjednice Opštinskog vijeća održane u četvrtak u večernjim satima 02.07.2020godine. Sve nadležne službe i instituce sa područja Kantona i Federacije BiH upoznate su sa dešavanjima oko skladištenja otpada na području drvarske opštine. Istaknuto je da je kantonalni inspektor ustanovio da se ne radi o reciklažnom materijalu nego da je u pitanju otpad, a takođe uzeti su i primjerci za anlizu da se utvrdi o kakvom se otpadu radi. Načelnica Runić istakla je da sa skladištenjem otpada Opština Drvar i ona samo nemaju nikakve odgovornosti ni umješanosti u ovaj slučaj, a sve detalje utvrdiće nadležne službe.

Predstvnici Policijske uprave Drvar Milorad Grujić i Dršako Rodić ukratko su poznali o aktivnostima ko je policija preuzela kao i aktivnostima kantonalnih i federalnih inspekcija. Većina odbornika je izražaval nezadovoljstvo što je još uvijek puno nepoznanica oko skladištenja otpada i sumnji o kakvoj se vrsti otpada radi,u prvom redu da li je opasan po zdravlje stanovnika.

Takođe, izražen je i zajednički stav da se otpad odveze iz Drvara i da se potpuno razumiju i podržavaju mirna i spontana okupljanja građana, koji na taj način izražavju nezadovoljstvo što je otpad dovezen u Drvar.

Predsjednik opštinskog vijeća Milan Kunić sa predstvnicima klubova odbornika svih stranaka i predstavikom neformalne grupe Drvarčana Živane Sabljić usaglasili su nekoliko zaključaka koji su jednoglasno usvojeni, a takođe uz ove usvojeni su zaključci-zahtjevi koje je ova grupa građana dostavila Opštinskom vijeću.

Zaključci Opštinskog vijeća:

I

HITNO- ODMAH izmještanje otpada sa teritorije Opštine Drvar na osnovu člana 32. Zakona o upravljanju otpadom FBiH („Služene novine FBiH“, broj: 33/03, 72/09 i 92/17).

II

Upućujemo zahtjev Državnoj agenciji za istrage i zaštitu – SIPA i Tužilaštvu BiH da se uključi u istragu oko cjelokupnog procesa vezanog za nelegalne radnje u slučaju odlaganja otpada na području Opštine Drvar.

III

Podržavamo inicijativu neformalne grupe građana koja zahtjeva od odbornika Opštinskog vijeća Drvar da se priključe protestima građana dok se ne izvrši odvoz otpada sa teritorije naše Opštine.

IV

Tražimo od svih institucija koje su dobile Zaključke Opštinskog vijeća Drvar broj: 01-02-2284-1/20 od 02.07.2020.godine da isto obavijeste o rezultatima u svakoj fazi istrage.

V

Tražimo da opštinska načelnica pošalje urgenciju nadležnom Federalnom ministarstvu okoliša i turizma da dozvoli uzorkovanje otpada istovarenog na području Opštine Drvar još najmanje jednoj ovlaštenoj instituciji za analizu uzoraka otpada.

Zahtjevi grupe građana su: da se omogući dodatna analiza toksičnosti otpada, kako bi se usporedili i bili sigurni u tačnost podatak, zatim da se od MUP-a ztraži zvanična informacija o odvozu otpada ispred Unisa, da ministri iz Drvara zatraže hitnu sjednicu Vlade Kantona 10 uz traženje detaljne informacije od strane ministra Hikmeta Hodžića o ovom slučaju.