VANREDNA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

Danas je održana Vanredna sjednica Opštinskog vijeća kojoj u prisustvovali odbornici-vijećnici SNSD-a, HDZ-a BiH, DNS-a, HDZ-a 1990, SNS-a, SP-a i PDP-a, te načelnik opštine Dušica Runić sa pomoćnicima.

D N E V N I R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne sjednice OV Drvar održane 17.02.2020.godine,

 2. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne sjednice OV Drvar održane 03.03.2020.godine,

 3. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju v.d. sekretara Opštinskog vijeća Drvar,

 4. Prijedlog Odluke o donošenju mjera za podršku pravnim i fizičkim licima kojim je zabranjen rad zbog vanrednih okolnosti izazvanih pojavom corona virusa (COVID-19),

 5. Prijedlog Odluke o djelimičnom oslobađanju od obaveza plaćanja komunalne naknade za tekuću 2020.godinu,

 6. Prijedlog Odluke o oslobađanju obaveza plaćanja zakupnine zakupcima poslovnih prostorija, te o oslobađanju plaćanja zakupa javnih površina na području Opštine Drvar,

 7. Prijedlog Zaključka o otkazivanju manifestacija pod pokroviteljstvom Opštine Drvar,

 8. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke o prihvatanju Sporazuma o međuopštinskoj saradnji,

 9. Prijedlog Odluke o sufinansiranju različitih mjera pokretanja poljoprivredne proizvodnje i drugih sličnih mjera kojima je za cilj ublažavanje posljedica izazvanih pojavom pandemije COVID-19 i

 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Budžeta – Rebalans budžeta za 2020 godinu.

  Pored predloženog dnevnog reda predsjednik Opštinskog vijeća Milan Kunić predložio je i dvije dopune, a odnose se na provođenje procedure za izbor dva člana Školskog odbora Osnovne škole “Drvar” ispred osnivača i ova je tačka razmatrana pod rednim brojem tri, a druga je Izvješataj o izvršenju budžeta opštine Drvar za period 01.01.-31.03.2020.godine i razmatran je kao 11 tačka. Obe tačke zajedno sa dnevnim redom su usvojene. Nakon što su odbornici-vijećnici bez većih diskusija usvojili prve četiri tačke, razmatrane su tačke koje su se odnosile na različite vidove pomoći građanima, te fizičkim i pravnim licima zbog posljedica izazvanih pandemijom virusa korona. Obrazlažući ove prijedloge odluka načelnica Dušica Runić istakla je da je u proteklom periodu kada je zasjedao opštinski Krizni štab zbog pandemije virusa korona sagledavana problematika što brojni privredni subjekti nisu radili te su zaposleni ostajali bez posla i time bez prihoda za život. Načelnica Runić je posebno naglasila da je dobijena saglasnost od donatora odnosno od Republike Srbije da se dio sredstava koja su doznačena kao donacija za infrastrukturne projekte usmjeri za saniranje posljedica koje je ostavila pandemija. Tako su odluke dopunjenog dnevnog reda od broja pet do broja 10 usvojene za zaključkom, a to je i obaveza da se o svim utrošenim sredstvima dostavi izvještaj Opšinskom vijeću. Raznatrajući ove tačke većina odbornika je istakla potrebu da se pomogne onima koji su se našli u teškoj materijalnoj situaciji,i da iznos od 300 KM nije velik, ali ipak određena pomoć, posebno iz razloga što ima opština koje su u boljem položaju od drvaske opštine, a isplaćivali su manje iznose. U usvojenim odlukama precizirane su mjere pomoći kao i olakšice pri plaćanju komunalnih naknada za tekuću 2020.godinu. Odbornici-vijećnici usvojili su i Zaključak o otkazivanju manifestacija pod pokroviteljstvom opštine Drvar, s tim što je ostavljena mogućnost da načelnica neke manifestacije poput Dana opštine simbolično obilježi uz preuzimanje mjera u cilju zaštite stanovnika kao i posjetilaca ovih manifestacija. Ovaj Zaključak se odnoi na rok od 60 dana. U nastavku rada razmatran je i prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke o prihvatanju Sporazuma o međuopštinskoj saradnji, a što odbornici nisu usvojili. Razmatrajući prijedlog Odluke o sufinansiranju različitih mjera pokretanja poljoprivredne proizvodnje i drugih sličnih mjera kojima je za cilj ublažavnje posljedica izavnih pojavom pandemije covid-19, većina odbornika tražila je da se odredi rok u kojem će se ova Odluka provesti. Načelnica Runić objasnila je da se na ovaj način želi pomoći poljoprivrednim proizvođačima i stanovnicima koji su ostali na donjoj ivici egzistencije i da svoje prihode pokušaju nadomjestiti proizvodnjom u poljoprivredi, te je ovo dosta odgovoran i zahtjevan posao koji stoji pred Komisijom te je u ovom trenutku teško odrediti konkretan datum završetka svih tih aktivnosti. Zbog toga je donesen zaključak da se u roku budžetske godine dostavi izvještaj o utrošku srdstava. Potom je usvojen izvještaj o Izvršenju budžeta opštine Drvar za period 01.01.-31.03.2020.godine, a prilikom rasprave o prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Budžeta-Rebalans budžeta za 2020.godinu, načelnica Runić je istakla da je opština Drvar jedina koja ima uvećan rebalans u odnosu na plan. Iz sredstava Rebalansa budžeta dio će se usmjeriti Domu zdravlja za plate radnika kao i za rekonstrukciju službe Hitne pomoći Doma zdravlja. Radi se o donatorskim sredstvima Republike Srbije i iznose 200.000 evra. Usvajanjem rebalansa budžeta moći će se realizovati sve naprijed usvojene odluke.