ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

U ponedjeljak 17.februara održana je Vanredna sjednica Opštinskog vijeća. Sjednici su prisustvovali odbornici-vijećnici SNSD-a, SNS-a, SP-a, DNS-a, PDP-a, HDZ BiH i HDZ 1990, te načelnica opštine Dušica Runić sa pomoćnicima. Nakon utvrđivanja dnevnog reda i konstatovnja da je prisutno 14 od 17 odbornika, predsjednik Kluba odbornika SNS-a Mladen Kukolj zatražio je pauzu. Ovaj prijedlog je predsjednica OV Jasna Pećanac prihvatila, a prije odlaska na pauzu pojedini odbornici-vijećnici izrazili su nezadovoljstvo jer nisu dobili ni poziv kao ni materijale za sjednicu. Nakon pauze, predsjednica OV je rekla da prekida sjednicu zato što su se neki odbornici žalili da nisu dobili poziv za sjednicu kao ni materijale i predložila održavanje sjednice za sutra u 10 časova, te je napustila sjednicu kao i odbornici iz reda SNS-a. U ime Kluba odbornika SNSD-a Vanja Krneta je predložila da se nastavi sa radom, jer postoji kvorum za punovažno odlučivanje. Predloženo je a i usvojeno da Vanja Krneta nastavi predsjedavati sjednicom iz razloga što potpredsjednik OV Berislav Bošnjak nije želio da vodi sjednicu, jer kako je rekao, nije pripremljen da to kvalitetno odradi. Nakon što je dio odbornika zajedno sa predsjednikom OV napustio zasjedanje, predloženo je da Vanja Krneta kao predsjednik Kluba stranke sa najviše odbornika nastavi sa vođenjem sjednice,(u nastavku sjednice prisutni su bili odbornici-vijećnici SNSD-a, HDZ BiH,DNS-a i PDP-a) i nakon usvajanja ovog prijedloga, usvojena je i dopuna dnevnog reda:

  1. Prijedlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti sekretara Opštinskog vijeća,
  2. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Komisije za izbor, imenovanje i administrativne poslove,

  3. Rasprava o radu Opštinskog vijeća od decembra 2019. godine do febrara 2020.godine

  4. Razmatranje zahtjeva opštinskog načelnika za preispitivanje nezakonito donesenih odluka u protekla dva mjeseca rada OV

  5. Nacrt Budžeta Opštine Drvar za 2020.godinu

  6. Prijedlog odluke o privremenom finanasiranju Opštine Drvar za period 01.01.-31.03.2020.godine.

Za vršioca dužnosti sekretara OV imenovana je Jadranka Srdić, zaposlena u Opštini Drvar, a potom su Jasna Pećanac i Berislav Bošnjak razrješeni funkcije predsjednika i zamjenika predsjenika Komisije za izor, imenovanje i administrativne poslove, a imenovani su Milan Kunić i Stijepo Vukančić. Odbornici -vijećnici ukratko su se osvrnuli na rad OV u periodu decembar 2019.godine do februara 2020.goine, gdje je uglavnom istaknuto da se uskoro očekuje odgovor nadležnih službi koje treba da potvrde da je prošlo Vijeće bilo nelegalno u svom radu. Zbog toga je donesen zaključak da se svi akti doneseni na sjednicama održanim u decmbru 2019.godine pa do februara 2020.godine ponište, počevši od razrješenja tadašnjeg predsjednika OV Milana Kunića pa svih drugih akata koja su donesena u tom periodu. Odbornici-vijećnici o svim tim donesenim aktima su se pojedinačno izjašnjavali i sve ih poništili. Potom je zasjedala Komisija za izor i imenovanja i nakon završetka svog rada, Komisija je predložila da se za predsjednik Opštinskog vijeća imenuje Milan Kunić, a na mjesto njegovog zamjenika da se imenuje Stijepo Vukančić. Odbornici-vijećnici su podržali ove prijedloge i sa radom Vanredne sjednice nastavio je rukovoditi Milan Kunić. Potom su poništene i sve odluke i zaključci koje je u proteklom periodu donijelo OV dok je predsjedavala Jasna Pećanac, a najveći dio se odnosio na promjene upravljačkih struktura u javnim preduzećima i ustanovama. Zaključeno je da se potvrđuje izbor i imenovanje upravljačkih tjela koji su u skladu sa zakonom izabrani, a nije im istekao mandat, a da se izaberu nova gdje je to potrebno uraditi. Imenovan je i Komisija za primopredu prostorija, akata, pečata između Jasne Pećanac i Milana Kunića.

Potom su odbornici-vijećnici razmatrali Nacrt Budžeta Opštine Drvar za 2020.godinu. Načelnica Dušica Runić istakla je da je ovogodišnji budžet predviđen u iznosu od oko 4,925.000 KM i najvećim djelom se odnosi na kapitalne investicije. Nacrt Budžeta je jednoglasno usvojen i upućen na javnu raspravu. Usvojen je i Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Opštine Drvar za period 01.01.-31.03.2020.godine.