VANREDNA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

DNEVNI RED

  1. Prijedlog izmjena Budžeta Opštine Drvar za 2018.godinu,

  2. Prijedlog Budžeta Opštine Drvar za 2019.godinu,

  3. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta opštine Drvar za 2019.godinu,

  4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju v.d. direktora JU „Centar za kulturu i sport“ Drvar i

  5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju v.d. direktora JU „Centar za kulturu i sport“ Drvar.

U četvratak 28.03.2019.godine održana je vanredna sjednica Opštinkog vijeća Drvar. Nakon usvajanja dnevnog reda, razmatrana je prva tačka koja se odnosila na Prijedlog izmjena Budžeta Opštine Drvar za 2018.godinu, a povodom ove tačke na sjednicu je pozvan i bivši načelnika Goran Broćeta kako bi detaljnije upoznao odbornike-vijećnike sa izmjenama u Budžetu. Nakon kraće rasprave usvojen je Prijedlog izmjena Budžeta opštine Drvar za 2018.godinu.

U nastavku rada odbornici-vijećnici su takođe uz kraću raspravu usvojili Prijedlog Budžeta opštine Drvar za 2019.godinu u iznosu od oko tri miliona KM, kao i Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta opštine za 2019.godinu.

Odbornici-vijećnici razmatrali su i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju v.d. direktora JU „Centar za kulturu i sport“ Drvar i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju v.d. direktora JU „Centar za kulturu i sport“ Drvar. Obe odluke su usvojene, tako da se dosadašnji v.d. direktora Saša Karanović razrješava ove funkcije, a na to mjesto imenuje Suza Jović. Uz ovo je donesen i zaključak da Upravni odbor u roku od 60 dana raspiše konkurs za izbor direktora JU “Centar za kulturu i sport”.