UREĐENJE KORITA UNCA

Ovih dana počeli su radovi na uređenju korita rijeke Unac. Radovi se izvode na potezu “Pumpna stanica – Mandića most” u dužini od 1000 metara. Projekat se realizuje u saradnji sa Agencijom za vode sliva rijeke Save.