UREĐENJE KORITA DROBNJAKA I DRVARE

Na osnovu Odluke Vlade Kantona 10 o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera “Potpore opštinama-vodoprivreda”, utvrđenih Budžetom Kantona 10, na području opštine Drvar izvodiće se radovi na čišćenju djela korita rječica Drobnjak i Drvara. Ugovor o sufinasiranju čišćenja djela neuređenog korita Drobnjaka i Drvare, prošle nedjelje u Livnu je potpisao načelnik opštine Goran Broćeta.

Vrijednost projekta je 24.090,30 KM, od ovog iznosa 19.272,00 KM finansiraće Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona 10, a preostali dio opština Drvar. Program “Potpore opštinama-vodoprivreda” pored Drvara realizovaće se i na području opština Tomislavgrad, Kupres i Livno.