STIPENDIJE ZA 27 STUDENATA

Opština Drvar, na inicijativu načelnika Gorana Broćete, stipendiraće sve studente koji su ispunili uslov i redovno upisali narednu godinu studija.

Njih 27 u petak su potpisali ugovore o stipendiranju. Stipendije u iznosu od po 100 KM bi će im isplaćene u deset jednakih rata.

Načelnik Broćeta obraćajući se studentima prilikom potpisivanja ugovora, istakao da se na ovaj način žele zadržati mladi i obrazovani kadrovi koji će doprinjeti razvoju Drvara. Cilj nam je da pokažemo da opština misli na mlade ljude i na taj način ih stimulišemo da se vrate u Drvar, jer ovdje ima života i budućnosti za sve, naglasio je Broćeta.

Ovi mladi ljudi koji su dobili stipendije, nisu krili svoje zadovoljstvo ne samo zbog materijalnog aspekta koji stipendija donosi, nego i zbog činjenice da se na ovakav način pokazuje da se rad i trud cijene i da se na ove mlade akademske građanine misli i računa u budućem periodu razvoja Drvara.

Opština Drvar, pored ovih 27 stipendira i troje studenata koji imaju stipendije od prošle školske godine, i za ove namjene ukupno će se iz budžeta izdvojiti 30.000 KM.