STANOVI ZA SOCIJALNO STANOVANJE

U Kabinetu načelnice Dušice Runić održan je sastanak sa predstavnicima Ministarstva rada, zdravstva, socijalne brige i prognanih Vlade Kantona 10 i predstvnika CRS-a. Razgovaralo se o aktivnostima na daljem uspostavljanju sistema socijalnog stanovanja na području Drvara.

Opština Drvar je jedina na području Kantona 10 koja raspolaže sa stanovima za socijalno stanovanje. Poznato je da u zgradi A1 već godinama žive soscijalni slučajevi kao korisnici stanova, što predstavlja dobro iskustvo za realizaciju projekta useljenja zgrade A2 koja je u vlasništvu Vlade Kantona 10 (obe zgrade su na Tranzitu), a koja godinama zjapi prazna, dok sa druge strane postoji velika potreba za zbrinjavanjem socijalnih slučajeva kao i za alternativnim smještajem.

Ova zgrada bi trebala, po okončanju radova na elektro i kanalizacionoj mreži da bude spremna za useljenje novih korisnika. CRS će sa svoje strane u potpunosti podržati i dati punu stručnu podršku pripremi legislative vezane za socijalno stanovanje.

Ova legislativa koristiće se i kod korisnika socijalnog stanovanja u novoj zgradi sa 55 stanova koja uskoro treba da se počne graditi.

Bitno reći da je još 2017.godine opština Drvar usvojila Odluku o principima socijalnog stanovanja, koja će se uz usvajanje novih odluka vezanih za ovu problematiku dobrim djelom odnositi na plaćanje zakupnina-stanarina. Sredstva prikupljena na ovaj način koriste se za održavanje zajedničkih prostorija i za samo održavanje zgrade.