STAMBENO ZBRINJAVANJE

Danas je u opštini Drvar održan sastanak vezan za dogovor oko izrade glavnog projekta za dvije zgrade sa 55 stambenih jedinica.

Sastanku su prisustvovali Elfrid Lendo ispred Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Nebojša Dragišić projektantant “IG” Banja Luka, ispred Kantonalnog ministarstva rada, zdravstva, socijalne zaštite i prognanih prisustvovao je Milan Mihaljević, a ispred opštine Drvar Srećko Divković i Dijana Rodić kao koordinari čiji je zadatak praćenje realizacije projekta kao i ostalih aktivnosti predviđenih Sporazumom o implementaciji projekta CEB II.

O svim aktivnostima i obavezama na izradi projektne dokumentacije i uvođenje projektanta u posao za usluge izrade investicijske i tehničke dokumentacije za dva objekta sa 55 stambenih jedinica više je govorio Elfrid Lendo, a Dijana Rodić upoznala je prisutne sa dokumentacijom kojom raspolaže opština Drvar, a vezano za realizaciju projekta.

Radi se o projektu CEB II a koji se odnosi na “Zatvaranje kolektivnih centara i alterantivnih smještaja putem javnih stambenih rješenja”, koji zajednički realizuju Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Kanton 10 (Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne zaštite i prognanih) i opština Drvar.

Predsjednik Opštinskog vijeća Drvar Nikica Bosnić pozdravio je učesnike sastanka i zaželio da se ovaj projekat što prije implementira i na taj način pomogne brojnim pojedicima i porodicama koje su bez adekvatnog stambenog smještaja.