SPORTOM DO MEĐUOPŠTINSKE SARADNJE

U subotu, 05.10.2019. godine na Sportsko rekreacionom centru „Radomir Kovačević“ održan je fudbalski turnir za djecu iz Drvara i susjednih opština pod nazivom „Drvar 2019“. Po završetku turnira dodijeljene su medalje i pehari pobjednicima. Takođe su podijeljene majice i lanč paketi za sve učesnike.

Turnir je održan kao jedna od aktivnosti u okviru Projekta „Sportom do međuopštinske saradnje“ koji opština Drvar implementira zajedno sa opštinom Istočni Drvar.

Takođe, kao još jedna od aktivnosti navedenog Projekta, bila je i nabavka kosačice za udruženje Fudbalska škola „Drvar“, koje će imati obavezu da omogući korištenje kosačice za potrebe održavanja sportskih travnatih terena na području opštine Drvar.

Projekat je finansiran od strane Vijeće Evrope, kao dio Programa Izgradnja mjera povjerenja (CBM) „Pomirenje kroz saradnju između podijeljenih opština u BiH“, koji za cilj ima podršku procesu pomirenja između susjednih opština, koje se nalaze na obe strane entitetske linije.