RAZGOVORI O OTVARANJU CARINSKE ISPOSTAVE

Načelnik opštine Drvar Goran Broćeta, juče se sastao sa direktorom Uprave za indirektno oporezivanje BiH Mirom Džakulom. Sastanku u zgradi opštine Drvar prisustvovali su i potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić, predsjednik Opštinskog Vijeća Nikica Bosnić, te predstvanici firmi JAMI d.o.o. i GRADEL d.o.o koji su ujedno i najveći izvoznici rezane građe u Kantonu 10.

Tema sastanka bila je mogućnost i opravdanost otvaranja kancelarije carinske ispostave Livno u Drvaru, a sve sa ciljem olakšica carinjenja robe koja se izvozi tj. olakšica domaćim privrednicima.

Nakon što su prisutni upoznali direktora Džakulu sa svim poteškoćama sa kojima se ovdašnji privrednici susreću, doneseni su sljedeći zaključci:

  • da načelnik opštine Drvar i privrednici iz Drvara upute zahtjev UIO za otvaranje kancelarije carinske ispostave Livno u Drvaru,

  • da načelnik opštine Drvara i privrednici iz Drvara upute zahtjev UIO za prekategorizaciju i rekonstrukciju graničnog prelaza Strmica kako bi imao mogućnost međunarodnog prometa roba.

    Ovom prilikom direktor Džakula je upoznao prisutne da je u prošloj godini vrijednost robe izvezene iz Drvara iznosila 21.745 493,00 KM, a ukupni promet vanjski i unutrašnji 43.418 046,00 KM što ga svrstava u red sa mnogo većim lokalnim zajednicama u BiH. Takođe, je istakao da je izvoz uduplan u odnosu na predhodne dvije godine sa tendencijom konstantnog rasta.

    Sve ovo govori da postoji opravdanost za zahtjeve koji će biti upućeni iz Drvara.