PREDSTAVNICE DRVARA NA “EKOBIS-u”

Privredna komora USK organizovala je 15. Međunarodni sajam ekologije “EKOBIS 2017” koji se održao u Bihaću od 14 do 16. septembra 2017. godine. Na sajmu je učešće uzela i naša opština zajedno sa opštinama Bosanski Petrovac, Petrovac i Istočni Drvar, a u okviru promocije projekta “Razvoj plasteničke proizvodnje pokretanjem međuentitetske i međuopštinske saradnje opština Bosanski Petrovac, Drvar, Istočni Drvar i Petrovac” koji je podržan od strane Savjeta Evrope.

Prema projektu jedna od predviđenih aktivnosti bila je da žene iz pomenutih opština kojima su dodjeljeni plastenici učestvuju na sajmu. Žene, korisnice plastenika, su na ovom sajmu promovisati svoje proizvode koje su proizvele u plastenicima i na svojim poljoprivrednim imanjima, a usput i prodati nešto od njih.

Utisak korisnica iz ove četiri opštine je da je ovo bilo dobro iskustvo za njih te su ostvarile i brojne kontakte koje će dalje iskoristiti u plasmanu svojih proizvoda. Napomenimo i da je kao sljedeća aktivnost u projektu predviđeno i učešće korisnica na sajmu u Banjaluci koji će se održati u novembru, a sam projekat će se okončati u decembru 2017. godine.