Danas je u Livnu u zgradi Vlade Kantona 10 načelnica opštine Drvar Dušica Runić sa ministrom građevinarstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoline Hikmetom Hodžićem potpisala Ugovor o korištenju finansijskih sredstava za sufinansiranje projkata/programa iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoline Federacije BiH.

Programom raspodjele sredstava opštini Drvar odobreno je ukupno 85.000 KM i to za projekte: Sanitarna zaštita javnog izvorišta Točkovi u Drvaru u iznosu od 17.000KM i Čišćenje divljih deponija i upravljanje komunalnim otpadom na području opštine Drvar u iznosu od 68.000 KM.