Posjeta potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine

Na inicijativu i poziv načelnika opštine Drvar Gorana Broćete u jednodnevnoj posjeti Drvaru u srijedu 12.aprila ove godine, boravio je potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Milan Dunović.

Na ovaj način željeli smo da potpredsjednika Dunovića upoznamo sa stanjem i problemima sa kojima se susreće ova povratnička opština, istakao je načelnik Broćeta, nakon sastanka kojem su prisustvovali i predsjenik Opštinskog vijeća Nikica Bosnić i delegat u Doma naroda FBiH Mile Marčeta.

U izjavi za medije nakon sastanka potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović je istako da je upoznat sa teškim materijalnim položajem kako građana Drvara tako i same opštine, te stanjem u budžetu sa kojim se ne mogu pokrivati dugovanja posebno prema poreskoj upravi. Iako se u takvim situacijima očekuje da Kanton uradi određenu konsolidaciju budžeta, ali do toga nije došlo, očito nije bilo sluha od nadležnih, rekao je potpredsjenik Dunović.

Pokušaćemo nastavio je Dunović, da organizujemo sastanak predstavnika Drvara sa premijerom Federacije BiH Fadilom Novalićem, kako bi se donekle premostili finansijski problemi opštine. Takođe, kao jedan od koraka sa kojima ću pokušati pomoći opštini Drvar je vezan za realizaciju projekata kod međunarodnih institucija, a posebno kada je upitanju obnova Dječijeg vrtića, jer Drvar sa ovim brojem djece zaslužuje da ima jednu takvu ustanovu, istako je potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović prilikom posjete drvarskoj opštini.