POLOŽAJ MLADIH U LOKALNIM ZAJEDNICAMA

U periodu od 13-16. septembra ove godine u Neumu je održan seminar čiji je organizator bila međunarodna organizacija COUNCIL OF EUROPE – SAVJET EVROPE. Tema seminara bila je “Jačanje položaja mladih u lokalnim zajednicama-podeljene opštine u Bosni i Hercegovini”. Na seminaru je učestvovalo 14 opština, među kojima je bila i naša opština.

Predstavnici opštine Drvar bili su Željko Papak i Jelena Dešić. Učesnici seminara su prošli edukaciju o provođenju projekata koje finansira Savjet Evrope, stekli znanja i veštine koje će im biti od koristi za pisanje i implementaciju projekata.

U narednom periodu predstavnici naše opštine radiće na idejnom projektu zajedno sa predstavnicima susednih opština Bosanski Petrovac i Drinić, a u decembru će u Sarajevu biti predstavljen zajednički projekat ove tri opštine.