PLASTENIČKA PROIZVODNJA NA BANJALUČKOM SAJMU

Na “Jesenjem sajmu 2017” koji je održan u Banja Luci u periodu od 16 do 19. novembra, zajedničkim štandom predsatvile su se opštine Drvar, Istočni Drvar, Bosanki Petrovac i Petrovac, a u sklopu projekta “Razvoj plasteničke proizvodnje pokretanjem međuentitetske i međuopštinske saradnje” pomenutih opština.

Žene koje su kroz Projekat dobile plastenike, na Banjlučkom sajmu imale su priliku da predstave svoje proizvode i da kroz prodaju poboljšaju svoj kućni budžet.

Učešćem na Banjalučkom sajmu završavaju se aktivnosti koje su predviđene ovim Projektom, a završni događaj promocije svih projekata koje je finansirao Savjet Evrope u ovoj godini na području BiH organizovaće se u Sarajevu tokom decembra.