PARKOVSKO DRVEĆE U ALEJI

Članovi Omladinske organizacije “Drvar” u saradnji sa JP”Komunalac” i građanima , u ponedjeljak 02.aprila posadili su oko 160 sadnica parkovskog drveća u Aleji Slavka Rodića. Ove sadnice je ŠG”KLEKOVAČA-POTOCI” Istočni Drvar, povodom Svjetskog dana šuma poklonilo opštini Drvar.

Načelnik opštine Goran Broćeta se zahvalio Šumskog gazdinstvu iz Istočnog Drvara na sadnom materijalu i istako da je i ovo jedan od načina da se ukaže na značaj šuma i potrebu očuvanja prirodnog bogatstva.