OMLADINSKA BANKA DRVAR

TREBAŠ NEKOG DA TE POGURA?

Za društveno korisne projekte u Drvaru odmah imamo 4.500 KM!

A kako? Vrlo lako:

– Ako imaš ideju kako poboljšati život u svojoj zajednici, prijavi projekat do 25.3.2019. godine do 14:00h.

Upravo je zajednica ta koja bira pobjednike i glasa za projekte od 10.-16. 04.2019. godine

– Pobjednici su oni projekti s najvećim brojem glasova (minimalno 50)

Prijavi se ako:

1. Okupiš grupu od 3-7 članova i članica između 17 i 35 godina
2. Svi se registrujete u LONAC.pro
3. Želite da provedete projekat na teritoriji opštine Drvar
4. Od Omladinske banke vam treba minimalno 500 KM, a maksimalno 1.500 KM
5. Pojedinci, preduzeća, ustanove, nevladine organizacije će podržati vaš projekat u robi ili novcu ili uslugama u iznosu od 50-200% od traženog iznosa
6. Projekat ćete provesti u periodu od 01.05-01.08.2019.godine

Pored toga, projekat treba da:

1. Koristi zajednici u kojoj se provodi
2. Okuplja volontere i volonterke i ima dodatnu vrijednost – inovativan je, uključuje one koji su tradicionalno isključeni, ima pozitivan uticaj na okoliš, pazi na ravnopravnost…
3. Može da se provede u okviru navedenog vremena, sa ljudskim resursima i traženim budžetom koji je realan, detaljan i odgovara opisu projekta.

Omladinska banka neće razmatrati projekat:

– Ukoliko ga podnosi jedna osoba, nevladina organizacija, politička partija ili javna institucija

– Koji poziva na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije ili promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života

– U čijem budžetu su planirane plate i honorari za vas koji provodite projekat, te nabavka oružja (čak i ako je u sportske svrhe) ili opreme koja se povezuje sa naoružanjem

– Kojem je svrha nabavka elektronske opreme. Ukoliko je kupovina elektronske opreme neophodna, u izuzetnim slučajevima može biti odobrena u iznosu višem od 30% od dodjeljenog granta

– Ako se sredstvima banke planiraju platiti troškovi registracije udruženje ili druge vrste organizacije

– Ako su sredstva Omladinske banke namijenjena za dodjelu grantova, odnosno sredstava drugim neformalnim grupama, pojedincima, orgazacijama ili sl.

– Ako troškovi ne mogu biti plaćeni preko žiroračuna

– Čiji troškovi pokrivaju iznajmljivanje opreme od fizičkih lica

Evo šta je još bitno:

– Da bi projekat bio razmatran potrebno je da najmanje tri osobe iz projektnog tima kliknu na Pošalji do 25.3.2019. (do 14:00 h) i status prijave mora biti U provjeri

– Svoj projekat počni na LONCU u dijelu GRANT OB PROJEKAT

– Ukoliko projekat pobijedi u kampanji, grupa je u obavezi dostaviti potvrde koje dokazuju doprinos zajednice te saglasnost za rad, ukoliko je potreban od vlasnika prostora/nadležne institucije

I za kraj, ne brini kako treba osmisliti i napisati projekat, napisali smo odličan vodič u kojem sve objašnjavamo korak po korak – Kako do projekta Omladinske banke.

Također, pročitaj više i o Omladinskoj banci Drvar te ko su članovi i članice odbora koji će raditi prvu selekciju projekata.