OMLADINSKA BANKA DRVAR

Danas je u opštini Drvar potpisan ugovor za realizaciju četiri projekta za koje su sredstva obezbjeđena putem Omladinske banke, odnosno Fondacije Mozaik i opštine Drvar.
Projekti se odnose na Rekonstrukciju seoskog puta u Mokronogama, Izletište u selu Mokronoge, Postavljanje klupa i stolova na kupalištu Tjesnac te Obnovu unutrašnjeg prostora i nabavku opreme za Dom koji se nalazi u Vrtoču.
Ispred Fondacije Mozaik Željko Pauković istakao je veoma dobru i uspješnu saradnju sa mladima iz Drvara kroz realizaciji nekoliko projekta i mikro biznisa, uz očekivanja da će tako biti i u narednom period. Već od 1.juna ove godine kreće novi poziv i to je šansa za mlade da apliciraju sa svojim projektima kroz koje će unapređivati svoje sredine.
Načelnica opštine Dušica Runić zahvalila se u prvom redu mladim Drvarčanima koji se tako aktivno uključuju na ove pozive, a potom je načelnica zahvalnost uputila i Fondaciji Mozaik sa kojom opština Drvar ima već dugogodišnju veoma uspješnu saradnju, te je izražena nada da će se ta saradnja nastaviti i ubuduće.