ODRŽANE DVADESETA I VANREDNA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA

U subotu 01.februara održana je dvadeseta sjednica Opštinskog vijeća. Sjednici je prisustvovalo devet odbornika-vijećnika iz SNS, PDP, SP, DNS i HDZ1990, dok odbornici-vijećnici iz reda SNSD i HDZ BiH kao i načelnica opštine i pomoćnici nisu prisustvovali ovoj sjednici. Takođe, sjednici nije prisustvovala ni sekretar OV Nena Bosnić koja je ostvarila pravo na penziju, a u međuvremenu nije došlo do izbora novog sekretara. Nakon usvajanja dnevnog reda, razmatran je Zahtjev za preispitivanje valjanosti održavanja 19.sjednice OV, održane 16.12.2019.godine koji je uputila načelnica opštine Dušica Runić. Nakon kraće rasprave u kojoj se uglavnom isticalo da je Dušica Runić načelnica svih građana, a ne samo članova SNSD-a te da treba uvažavati novu većinu u Opštinskom vijeću, jednoglasno je odbijen Zahtjev kao neosnovan. Potom je usvojen Zapisnik sa 19.sjednice kao i prijedlog Programa rada Opštinskog vijeća za 2020.godinu. Nakon toga odbornici-vijećnici su objedinjeno raspravljali, a pojedinačno se izjašnjavali o prijedlozima rješenja o razrješenjima članova Skupština,Nadzornih i Upravnih odbora javnih preduzeća i ustanova kao i o imenovanju novih, uz obrazloženje da su ova javna preduzeća i ustanove poslovali sa gubitkom te je neohodno da se promjene upravljačke strukture. Na ovoj sjednici razmatrna je i Inicijativa za opoziv načelnika opštine. U raspravama je istaknuto da se stvaranjem većine u OV nije pomišljalo da se ide na opoziv načelnice, ali zbog njene ne saradnje i opstrukcije u smislu da nije dostavila Nacrt budžeta za 2020.godinu, da je zabranila da se protokolišu akta Opštinskog vijeća u pisarnici, da se nezakonito raspisuje konkurs za prijem novih radnika i drugo, te su iz tih razloga odbornici-vijećnici jednoglasno usvojili Inicijativu za opoziv načelnika opštine. Kroz svoje diskusije, odbornici-vijećnici isticali su da podržavaju i pozdravljaju otvaranje pogona “Jumka” u Drvaru i posjetu i pomoć predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ali su naglasili da to nije pomoć jednoj stranci, nego narodu Drvara. Pod tekućim pitanjima na prijedlog odbornika donesen je zaključak da se Federalnom tužilaštvu uputi dopis u kojem se traži preispitivanje rada i utvrđivanje nezakonitosti u radu opštinskih načelnika Stevice Lukača, Gorana Broćete i Dušice Runić. Na kraju sjednice predsjednica OV Jasna Pećanac odmah je zakazala i održavanje vanredne sjednice OV.

Nakon kraće pauze održana je i Vanredna sjednica Opštinskog vijeća na kojoj su razmatrane dvije tačke i to Rasprava o međusobnim odnosima Opštinskog vijeća i opštinskog načelnika, te druga tačka dnevnog reda: Prijedlog odluke o pokretanju postupka opoziva načelnika opštine Drvar. Većina odbornika je naglasila da se na prošloj sjednici već dosta toga reklo i da se odnosi između načelnika i OV pogoršavali te nije dolazilo do nikave komunikacije, novonastala većina u OV se optuživala da zbog njih radnici Opštine nemaju plate i slično, a vrhunac je, kao je istaknuto na ovoj sjednici, što je načelnica zabranila Pisarnici da protokoliše akte OV i da se dopisi i druga pošta ne dostavljaju Opštinskom vijeću, te u vezi toga zaključeno da se uputi zahtjev za upravnim nadzorom te da se upute prijave protiv lica zbog blokade rada OV. Takođe, naglašan je i problem što nije dostavlje Nacrt budžeta za 2020.godinu. Iz tih tazloga donesen je i usvojen zaključak u kojem se nalaže načelnici da u cilju funkcionisanja opštine što hitnije dostavi Nacrt budžeta kao i da se zabranjuje zapošljavanje do konsolidacije i usvajanja Budžeta za 2020.godinu. U vezi druge tačke dnevnog reda, a koja se odnosila na prijedlog Odluke o pokretanju postupka opoziva načelnika opštine, nakon kraće rasprave predložna je Komisija za pokretanje postupka opoziva načelnika gdje su izabrani Jasna Pećanac, Berislav Bošnjak i Aleksandra Prpa, te je jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o pokrtanju postupka opoziva načelnika.