Danas je održana Vanredna sjednica Opštinskog vijeća kojoj su prisustvovali odbornici-vijećnici SNSD-a, HDZ-a BiH, DNS-a, HDZ 1990 i PDP-a, te načenik opštine Dušica Runić sa pomoćnicima. Sjednici nisu prisustvovali odbornici iz reda SNS-a i SP-a. Na samom početku sjednici predsjednik OV Milan Kunić upoznao je odbornike da je Berislav Bošnjak istupio iz Kluba odbornika koji su činili HDZ 1990 i PDP, te da su od bivše predsjednice OV Jasne Pećanac dobili upozorenje da je na prošloj sjednici prekršen poslovnik, jer je nakon prekida nastavljen rad sjednice. Pored predloženog dnevnog reda, usvojene su i dopune koje su odmah kao prva i druga tačka razmatrane i to:
Prijedlog odluke o konstataciji da su pečati Opštinskog vijeća Drvar nevažeći, te
Prijedlog odluke o izradi novih pečata Opštinskog vijeća (veliki i mali). Ostale tačke usvojenog dnevnog reda su:
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Budžeta –Rebalans za 2019.godinu,
Izvještaj o izvršenju Budžeta Opštine Drvar za period 01.01.-31.12.2019.godine,
Prijedlog Budžeta Opštine Drvar za 2020.godinu,
Prijedlog odluke o izvršenju Budžeta Opštine Drvar za 2020.godinu,
Prijedlog operativnog plana implementacije integrisane Strategije razvoja Opštine Drvar za 2020.godinu,
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana opštine Drvar za period 2018-2038 godina,
Prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Točkovi“ u Drvaru,
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama i tarifama administrativnih taksi i
Prijedlog odluke o pokretanju postupka popune radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika – sekretar Opštinskog vijeća Drvar.

Predsjednik Opštinskog vijeća Milan Kunić raspravljajući o prvoj tački dnevnog reda istakao da se bivša predsjednica OV Jasna Pećanac nije pojavila na primopredaji, pa se pristupilo otvaranju kancelarije predsjednika OV i pri tom je Komisija za primopredaju konstatovala da nije zatekla pečat, te je policiji prijavljen nestanak pečata,i zbog toga su oba pečata veliki i mali nevažeći, a iz tog razloga, kako je istakao Kunić, se kreće u proceduru izrade novih pečata Opštinskog vijeća, što su odbornici glasanjem i podržali.
Potom je razmatran Prijedlog odluke o izmeni i dopuni Budžeta-Rebalans za 2019.godinu. Načelnica Dušica Runić naglasila je da je došlo do promjena u Budžetu iz razloga što se Opština zadužila za kredit u iznosu od 500.000 KM zbog uplate doprinosa. Rebalans Budžeta je usvojen, a razmatrajući Izvještaj o izvršenju Budžeta Opštine Drvar za period 01.01.-31.12.2019.godine, načelnica Runić je naglasila da je on u prošloj godini iznosio oko 3,560.000KM te je ostvaren suficit, a ovo zbog razlike kreditnog zaduženja zbog izmirenja doprinosa. Načelnica je istakla da i dalje sa nivoa BiH kao i Federacije BiH gotovo da nema nikakvih prihoda prema Opštini Drvar, jedino je oko 40.000 KM stiglo za rekonstrukciju krovova. Nakon usvajanja Izvještaja o izvršenju Budžeta Opštine Drvar za prošlu godinu, odbornici-vijećnici dosta pažnje posvetili su razmatranju Prijedloga Budžeta Opštine Drvar za 2020.godinu. Načelnica Runić je upoznala odbornike da je provedena javna rasprava i predviđeni Budžet za ovu godinu iznosi oko 4,933.000 KM. U ovom ukupnom iznosu Bužeta je i oko 1,900.000 KM sredstava obezbjeđenih iz Srbije. Donirana sredstva iz Srbije utrošiće se za kapitalne investicij i to za rekonstrukciju vodovoda zajedno sa sanacijom izvorišta “Točkovi”, zatim izvršiće se zamjena svjetiljki sa led rasvjetom, što treba da donese značajne uštede u potrošnji električne energije gradske rasvjete, dio sredstava biće utošen i za elektrifikaciju poslovne zone “Mlin” kao i za vanjsko uređenje i dodatnu ogradu oko poslovne zone. Planirano je da se dio sredstava utoši i za nabavku kombinovane mašine za održavanje putnih pravaca u zimskom periodu. Mašina bi bila data na upravljanje JP”Komunalac”, a što će se regulisati posebnim sporazumom, dio će se utrošiti i za sanaciju divljih deponija. Pored toga naglasila je načelnica da će se dio sredstava utrošiti i za izradu urbanističkog plana, te elaborata za izradu saobraćajne signalizacije i gradske pijace. Ovakav prijedlog Budžeta za ovu godinu odbornici su jednoglasno usvojili. Uz kraće rasprave odbornici-vijećnici usvojili su i ostale tačke dnevnog reda, s tim što je usvojena izmjena da se izrada urabanističkog plana odnosi na period 2020-2040.godina. Na sjednici je prilikom rasprave o Prijedlogu odluke o pokretanju postupka popune radnog mjesta rukovodećeg državnog službernika-sekretar Opštinskog vijeća usvojen zaključak koji je predložila v.d.sekretara OV Jadranka Srdić, a odnosi se na to da svi pravni akti doneseni na prošloj kao i na ovoj sjednici ne mogu u pravni promet dok se ne izrade pečati Opštinskog vijeća.