Zbog nastala situacije izazvane korona virusom, danas je zasjedalo Bezbjednosno vijeće Opštine Drvar na kojem je razmatrana Trenutna epidemiološkasitucija na području BiH.Sjednici su prisustvovali članovi Bezbjednosnog vijeća:Goran Broćeta, Milan Kunić, Dragoljub Bjeljac, Drago Puzigaća, Borislav Kelečević, Dijana Vještica – Karanović, Vanja Balaban i Nikica Bosnić.

Pored članova Bezbjednosnog vijeća, sjednici su prisustvovali i: načelnica opštine Dušica Runić, v.d. diretkor Doma zdravlja Jasna Tica, predstavnik JP “Radio stanica Drvar” Jelena Dešić, direktor Dječijeg vrtića “Majka Hrabrost” Željka Krneta, direktor Osnovne škole “Drvar” Svjetlana Dodig, v.d. direktora Javne ustanove “Centar za kulturu i sport” Suzana Jović i v.d. sekretara Opštinskog vijeća Jadranka Srdić. Uvodno izlaganje podnijela je načelnica Dušica Runić koja je istakla da je današnja sjednica Bezbjednosnog vijeća sazvana povodom trenutne epidemiološke situacije, odnosno širenja korona virusa na području BiH. Dalje obrazloženje trenutne situacije, kako na području BiH i Kantona 10, tako i na području Opštine Drvar podnio je predsjednik Bezbjednosnog vijeća Goran Broćeta, posebno ukazujući na dolazak sugrađana iz ugroženih područja na teritoriju Opštine Drvar, a koji se dalje slobodno kreću bez stavljanja u karantin.

Svi učesnici u raspravi ukazali su na ozbiljnost problema sa kojim se suočava cijeli svijet,a samim tim i naša opština posebno iz razloga dolaska većeg broja sugrađana koji privremeno rade i borave u Sloveniji, Italiji i drugim državama, kao i studenata i đaka iz Republike Srpske gdje je trenutno obustavljena nastava, takođe ukazano je i na potrebu da se hitnim mjerama preduprijedi širenje virusa korona na području Opštine Drvar imajući u vidu nedovoljno resursa kojima raspolaže Opština Drvar kao i veliki broj starije populacije koja spada u rizičnu kategoriju oboljelih. Nakon rasprave, članovi Bezbjednosnog vijeća donijeli su sljedeće zaključke:

1. Nalažemo svim osobama koje su došle iz rizičnih područja da se dobrovoljno prijave u Zavod za javno zdravstvo, Epidemiološku službu Livno ili Dom zdravlja Drvar telefonskim putem.

2. Nalaže se Domu zdravlja Drvar da u što skorijem roku obezbjedi telefonsku liniju na koju će se moći javiti građani radi dobijanja informacija o virusu korona.

3. Nalažemo pojačane mjere dezinfekcije u svim javnim preduzećima, ustanovama i institucijama.

4. Zabranjuju se sva javna okupljanja na području Opštine Drvar.

5. Bezbjednosno vijeće uputiće dopis Kriznom štabu Kantona 10 da se dostave evidencije o ulasku naših sugrađana na teritoriju BiH iz rizičnih područja.

6. Apelujemo na građane da samo u hitnim slučajevima dolaze u Dom zdravlja Drvar, te ih obavještavamo da se do daljnjeg neće obavljati specijalistički pregledi.

7. Pozivamo građane da u slučaju nailaska na migrante o istom odmah obavijeste Policijsku upravu Drvar.