Пета сједница Општинског вијећа

Дана 28.4.2021. године (сриједа), одржана је пета сједница Општинског вијећа Дрвар у просторијама Општине Дрвар – сала за састанке, којом је руководио предсједник Општинског вијећа Дрвар, Милош Краљ. Сједници су присуствовали одборници СНСЂа, СНС-а Федерације БиХ, ДНС-а, СП-а, ХДЗ-а 1990, ХДЗ-а БиХ, Народне странке радом за бољитак и Независни одборници. Такође, сједници су присуствовали: начелница Општине Дрвар Душица Рунић, Наташа Кецман (Служба за имовинско-правне и геодетске послове), предсједница Управног одбора Дома здравља Дрвар Олгица Грубор.  На сједници су одборници разматрали 19 тачака дневног реда и то:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Информација о реализацији закључака и активностима начелника општине Дрвар између сједница Општинског вијећа Дрвар за 2021. годину
 2. Приједлог Програма рада Општинског вијећа Дрвар за 2021. годину,
 3. Приједлог Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава Буџета општине Дрвар за подстицаје у пољопривреди за 2021. годину,
 4. Приједлог Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава непрофитним организацијама,
 5. Приједлог Одлуке о утврђивању висине почетних цијена годишње накнаде за кориштење риболовних подручја, дјелова риболовних подручја, односно риболовних зона,
 6. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о формирању Другостепеног жалбеног вијећа Општине Дрвар,
 7. Приједлог Правилника о начелима, критеријумима и поступку за одређивање приједлога назива улица, јавних установа, тргова мостова и паркова на подручју општине Дрвар,
 8. Приједлог Рјешења о разрјешењу Комисије за додјелу јавних признања Општине Дрвар,
 9. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за додјелу јавних признања Општине Дрвар,
 10. Извјештај о провођењу Локалних избора 2020. године,
 11. Извјештај о раду Комисије за утврђивање права на остваривање новчаних подршки у примарној пољопривредној производњи из Буџета Општине Дрвар за 2020. годину,
 12. Извјештај о раду Комисије за реализацију подршке правним и физичким лицима Дрвара којима је забрањен рад због ванредних околности изаваном појавом ЦОВИД19,
 13. Информација о стању у области пољопривреде на подручју општине Дрвар са Планом прољетне сјетве за 2021. годину,
 14. Информација о активностима по захтјеву Жупног уреда Дрвар за додјелу локације за изградњу католичке цркве,
 15. Информација о активностима у области планирања као и активностима везаним за проведбене планове укључујући и зонирање на подручју општине Дрвар,
 16. Информација о активностима премјера и израде катастра земљишта и евиденцији о некретнинама на подручју општине Дрвар,
 17. Закључак – Препорука СШ Дрвар,
 18. Информација о стању у Дому здравља Дрвар и
 19. Текућа питања.

Одмах на почетку  сједнице, свечану заклетву положио је одборник СП-а  Немања Драгаш који је преузео мандат испред Социјалистичке партије пошто је досадашња одборница СП-а Јасна Пећанац одустала од мандата. У наставку сједнице, усвојен је Програм рада Општинског вијећа Дрвар за 2021. годину док је Приједлог Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава Буџета општине Дрвар за подстицаје у пољопривреди за 2021. годину из 3. тачке дневног реда враћен на дораду. Усвојене су и одлуке из 4. 5. и 6. тачке дневног реда, Правилник о начелима, критеријумима и поступку за одређивање приједлога назива улица, јавних установа, тргова, мостова и паркова на подручју општине Дрвар, усвојена су рјешења из 8. и 9. тачке дневног реда, извјештаји из 10. 11. и 12. тачке дневног реда као и Закључак – Препорука СШ Дрвар. Пред одборницима су се нашле и информације о реализацији закључака и активностима начелника Општине Дрвар између сједница Општинског вијећа, информације о стању у области пољопривреде, активностима у вези додјеле локације за изградњу католичке цркве, активностима у области планирања, активностима везаних за провођење планова укључујући зонирање на подручју општине, активностима премјера и израде катастра земљишта и евиденцији о некретнинама на подручју општине. Када је ријеч о информацији о стању у ДЗ Дрвар, Општинско вијеће је усвојило два закључка, да се упути захтјев Влади Кантона 10 за исплату плата радницима  и да се одржи тематска сједница о стању у здравству.