Четврта сједница Општинског вијећа, усвојен буџет

Дана 25.3.2021. године (четвртак) с почетком у 9.00 часова, одржана је четврта сједница Општинског вијећа Дрвар у просторијама Општине Дрвар – сала за састанке, којом је руководио предсједник Општинског вијећа Дрвар, Милош Краљ. Сједници су присуствовали одборници СНСЂа, СНС-а Федерације БиХ, ДНС-а, ХДЗ-а 1990, ХДЗ-а БиХ, Народне странке радом за бољитак и Независни одборници. Такође, сједници су присуствовали: начелница Општине Дрвар, Душица Рунић, помоћници општинског начелника Бранкица Милаковић (Служба за општу управу и друштвене дјелатности), Наташа Кецман (Служба за имовинско-правне и геодетске послове) Сњежана Бодрожа (испред Службе за привреду, финансије и инспекцијске послове), Јадранка Срдић, сектретар Општинског вијећа.

На сједници су одборници разматрали 17 тачака дневног реда и то:

 1. Усвајање записника са 3. сједнице Општинског вијећа Дрвар одржане 02.03.2021. године,
 2. Приједлог Програма Општинског вијећа Дрвар за 2021. годину,
 3. Извјештај о раду Општинског начелника Општине Дрвар за 2019. годину са Извјештајима о раду Служби у оквиру
 4. Јединственог општинског органа управе Општине Дрвар за 2019. годину,
 5. Извјештај о раду Општинског начелника Општине Дрвар за 2020. годину са Извјештајима о раду Служби у оквиру Јединственог општинског органа Управе Општине Дрвар за 2020. годину,
 6. Реализација Оперативног плана имплементације интегрисане Стратегије развоја Општине Дрвар за 2020. годину,
 7. Приједлог Програма господарења пољопривредним земљиштем у власништву државе за подручје Општине Дрвар,
 8. Приједлог Програма обављања услуга заједничке комуналне потрошње у општини Дрвар за 2021. годину,
 9. Приједлог Одлуке о утврђивању вриједности бода за израчунавање накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за 2021. годину,
 10. Приједлог Одлуке о утврђивању висине накнаде за градско грађевинско, остало грађевинско и пољопривредно земљиште за 2021. годину по 1м2,
 11. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1м2 корисне стамбене површине на подручју Општине Дрвар за 2021. годину,
 12. Приједлог Стратегије развоја Општине Дрвар за период 2021-2027. година,
 13. Приједлог Акционог/оперативног плана за 2021. годину за реализацију Стратегије развоја општине Дрвар за период 2021-2027. година,
 14. Приједлог Буџета Општине Дрвар за 2021. годину,
 15. Приједлог одлуке о извршењу Буџета Општине Дрвар за 2021. годину
 16. Приједлог Одлуке о престанку службе општинском јавном правобраниоцу у Дрвару,
 17. Приједлог Одлуке о именовању општинског јавног правобраниоца у Општинско јавно правобранилаштво у Дрвару и
  Текућа питања.

Након усвајања Записника са 3. сједнице Општинског вијећа Дрвар, одборници су разматрали Приједлог Програма рада Општинског вијећа Дрвар за 2021. годину, који је враћен на дораду на приједлог одборника Милана Кунића. Одборници Општинског вијећа Дрвар подржали су све друге тачке дневног реда, усвојен је и Буџет Општине Дрвар за  2021. годину у износу од 4. 210.200 КМ као и Стратегија развоја Општине Дрвар за период 2021-2027. годину.