ODRŽANA 3. SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA DRVAR

Dana 2.3.2021. godine (utorak) s početkom u 9.00 časova, održana je treća sjednica Opštinskog vijeća Drvar u prostorijama Opštine Drvar – sala za sastanke, kojom je rukovodio predsjednik Opštinskog vijeća Drvar, Miloš Kralj. Sjednici su prisustvovali odbornici SNSD-a, SNS-a Federacije BiH, DNS-a, HDZ-a 1990, Narodne stranke radom za boljitak i Nezavisni odbornici. Odsutni su bili odbornici SP-a i HDZ-a BiH.  Takođe, sjednici su prisustvovali: načelnica Opštine Drvar, Dušica Runić, pomoćnici opštinskog načelnika Brankica Milaković (Služba za opštu upravu i društvene djelatnosti), Dragoljub Bjeljac (Služba za civilnu zaštitu) i Snježana Bodroža (ispred Službe za privredu, finansije i inspekcijske poslove), Jadranka Srdić, sektretar Opštinskog vijeća i Milovan Bjeljac, predstavnik sredstava javnog informisanja.

Na sjednici su odbornici razmatrali šest tačaka dnevnog reda i to:

 1. Usvajanje Zapisnika sa Prve – Konstitutivne sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 04.01.2021. godine, 25.01.2021. godine i 05.02.2021. godine,
 2. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Opštinskog vijeća Drvar održane 17.02.2021. godine,
 3. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Opštine Drvar za period 01.01.-31.12.2020. godine,
 4. Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Opštinskog vijeća Drvar,
 5. Izvještaj o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva u Drvaru za 2020. godinu i
 6. Tekuća pitanja.

Nakon usvajanja Zapisnika sa Prve – Konstitutivne sjednice  i Zapisnika sa 2 sjednice Opštinskog vijeća Drvar, odbornici su razmatrali Izvještaj o izvršenju Budžeta Opštine Drvar za 2020. godinu, te je isti nakon kraće diskusije usvojen.

Opštinsko vijeće je na prijedlog Komisije za izbor, imenovanja i administrativne poslove na ovoj sjednici razmatralo i jednoglasno donijelo odluku o ozboru i imenovanju  predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Opštinskog vijeća Drvar:

 1. Komisije za statutarna pitanja, poslovnik i propise,
 2. Komisije za Budžet i finansije,
 3. Komisije za društvene djelatnosti,
 4. Komisije za ljudska prava,
 5. Komisije za planiranje opštinskog razvoja i
 6. Etičkog odbora.

Opštinsko vijeće je nakon razmatranja usvojilo i Izvještaj o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva u Drvaru za 2020. godinu.