U ponedjeljak (15.03.) načelnica Opštine Drvar Dušica Runić i načelnik Opštine Bosansko Grahovo Uroš Đuran, sastali su se sa direktorom Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske Predragom Damjanovićem i pomoćnicom ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske Natašom Cvijanović.

Na sastanku se razgovaralo o statusu učenika srpske nacionalnosti u federalnim opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom. Načelnica Opštine Drvar Dušica Runić istakla je da učenici srpske nacionalnosti u Drvaru imaju nacionalnu grupu predmeta (srpski jezik, istorija, geografija i vjeronauka) od 2003. godine ali da se udžbenici iz svih ostalih predmeta štampaju na hrvatskom jeziku. S obzirom da je 90% učenika u Drvaru srpske nacionalnosti, načelnica Opštine je istakla da bi bilo poželjno da  nadležno kantonalno ministarstvo odobri štampanje i upotrebu udžbenika na srpskom jeziku i za druge predmete kako se učenici ne bi suočavali sa jezičkim barijerama. Načelnik Opštine Bosansko Grahovo Uroš Đuran naveo je da istu sudbinu dijele i srpska djeca u Bosanskom Grahovu te je podržao stav načelnice Opštine Drvar Dušice Runić.

Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske Predrag Damjanović naveo je da se učenici srpske nacionalnosti nalaze u nezavidnom položaju u većini škola u Federaciji BiH jer nemaju pravo na izučavanje maternjeg jezika pa čak ni vjeronauke. Damjanović je istakao da je u opštinama gdje djeca srpske nacionalosti ne izučavaju nacionalnu grupu predmeta potrebno krenuti od inicijative roditelja, nakon čega bi institucije Republike Srpske dale svoj doprinos u skladu sa svojim mogućnostima.

Pomoćnica ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske Nataša Cvijanović, rekla je da svako dijete mora imati pravo na izučavanje svog maternjeg jezika pa tako i djeca srpske nacionalnosti u školama u  Federaciji BiH. Cvijanovićeva je istakla neophodnost pokretanja inicijative od strane roditelja kojom bi se tražilo izučavanje nastavnog programa Republike Srpske.