OBNOVLJENO 15 PORODIČNIH KUĆA

Primopredajom radova u četvratak, 26.10.2017. godine na prigodan način obilježen je završetak projekta “Sanacija i rekonstrukcija 15 porodičnih kuća” na području opštine Drvar.

Ovaj projekat zajednički su realizovali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fond za povratak, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica u Vladi Republike Srpske i opština Drvar.

Izvođač radova bila je Kompanija Va-Ma, a nadzor nad radovima je obavio ARS Studio iz Banja Luke.

Rok od 75 dana koliko je prema ugovoru trebalo da se realizuje ovaj projekat je u potpunosti ispoštovan.

Uz neke manje primjedbe vlasnici kuća koje su se rekonstruisale izrazili su zadovoljstvo rokom i kvalitetom radova.