OBILJEŽEN DAN ŠKOLE

U utorak 5.maja Osnovna škola”Drvar” proslavila je svoj Dan. Ovoj svečanosti prisustvovali su načelnik opštine Goran Broćeta, predsjednik Opštinskog vijeća Nikica Bosnić, brojni gosti predstavnici privatnih i javnih preduzeća i ustanova, te bivši radnici ovog kolektiva, a koji su sada penzioneri.

Direktor Osnovne škole”Drvar” Svjetlana Dodig uz pozdravne riječi izrazila je i zahvalnost na podršci u organizovanju proslave Dana škole, a učenici su sa svojim učiteljima priredili bogat i raznovrstan kulturno zabavni program.