NASTAVAK USPJEŠNE SARADNJE

Delegacija Vijeća Evrope, Direktorata za Politička pitanja na čelu sa Anna Capello i Head of Division boravila je juče u Istočnom Drvaru gdje su održali radni sastanak sa načelnicima opština iz Drvara Dušicom Runić, Petrovac-Drinić Milanom Grbićem i domaćinom sastanka načelnicom Istočnog Drvara Milkom Ivanković. Sastanku je trebao da prisustvuje i načelnik Bosanskog Petrovca Dejan Prošić, ali je zbog obaveza bio spriječen da učestvuje u radu ovog sastanka.

Sve strane na ovom sastanku izrazile su zadovoljstvo dosadašnjim uspješnom saradnjom. Dogovoreno je da ove četiri opštine kao klaster kandiduju zajednički projekat koji će se implenetirati u pomenutim opštinama, a ukupna vrijednost je oko 10.000 evra. Krajnji cilj je da se pored nastavka iniciranja aktivnosti nastavi i sa projektima međuopštinske saradnje, a u okviru programa za građenje povjerenja.