NASTAVAK KONSTITUTIVNE SJEDNICE OPŠTINSKOG VIJEĆA DRVAR

U ponedjeljak, 25.januara 2021.godine održan je nastavak Konstitutivne sjednice Opštinskog vijeća Drvar, kojom je rukovodio dosadašnji predsjednik Opštinskog vijeća Milan Kunić. Sjednici su prisustvovali odbornici-vijećnici  SNSD-a, SNS-a Federacije BiH, HDZ BiH-a,  HDZ1990 – a, Narode stranke radom za boljitak , odsutan je bio odbornik SP, a odbornik iz DNS-a čeka potvrdu mandata od strane CIK-a. Odmah na početku  sjednice  svečanu zakletvu, položio je odbornik  Bojan Ždrnja koji nije bio prisutan na prošloj sjednici.

Nakon toga uslijedila je pauza koju je ispred SNS-a zatražio Miroslav Jaglica da bi se po završetku pauze u salu za sastanke vratio predsjedavajući Milan Kunić koji je nakon prozivke odbornika-vijećnika konstatovao da nema kvoruma za rad Opštinskog vijeća.

Načelnica opštine Dušica Runić zatražila je od sedam odbornika-vijećnika koji su se vratili u skupštinske klupe da neko od njih zatraži zakazivanje vanredne sjednice kako bi se usvojila Odluka o privremenom finansiranju, jer bez te odluke blokiran je rad opštine i opštinskog načelnika.

Odbornici iz reda SNS-a Federacije BiH,  HDZ-a1990, kao i tri odbornika koja su ranije bili u SNSD-u nisu se vratili na nastavak sjednice. Odbornici Miloš Kralj, Stevan Marić i Radenko Ševo dostavili su Stručnoj službi Opštinskog vijeća obavještenje da od 25.01.2021.godine nastupaju kao nezavisni i formiraju Nezavisni klub odbornika.

O novom terminu održavanja sjednice odbornici-vijećnici će biti naknadno obavješteni.