NASTAVAK KONSTITUTIVNE SJEDNICE OPŠTINSKOG VIJEĆA DRVAR, PREDSJEDNIK OV MILOŠ KRALJ

U petak, 5. februara 2021. godine održan je nastavak Konstitutivne sjednice Opštinskog vijeća Drvar, kojom je rukovodio dosadašnji predsjednik Opštinskog vijeća Milan Kunić.

Sjednici su prisustvovali odbornici-vijećnici SNSD-a, SNS-a Federacije BiH, HDZ1990–a, Narodne stranke radom za boljitak, Nezavisni odbornici Miloš Kralj, Stevan Marić i Radenko Ševo, a odsutni su bili odbornici-vijećnici HDZ BiH, Socijalističke partije, jedan odbornik SNS-a, dok odbornik iz DNS-a čeka potvrdu mandata od strane CIK-a.

Nakon usvajanja odluka koje su se odnosile na prestanak mandata predsjednika, zamjenika predsjednika Opštinkog vijeća iz predhodnog saziva te članovima Komisije za izbor, imenovanje i administrativne poslove predhodnog saziva, izabrani su novi članovi Komisije u sastavu Milan Kunić, Miloš Kralj, Berislav Bošnjak, Vanja Krneta i Milan Balaban koji su povukli sa sjednice i razmatrali dostavljene prijedloge za izbor predsjednika i dva zamjenika predsjednika OV.

U nastavku rada Konstitutivne sjednice za predsjednika Opštinskog vijeća izabran je Miloš Kralj, a za zamjenike Berislav Bošnjak i Milan Kunić. Novoizabrani predsjednik Miloš Kralj nastavio je sa vođenjem sjednice.

Na sjednici je usvojen zaključak da političke stranke i koalicije koje participiraju u novom sazivu OV dostave spisak članova Kluba odbornika-vijećnika formiranog prema Poslovniku o radu Opštinskog vijeća. Nakon toga je načelnica opštine Dušica Runić čestitala novoizabranom rukovodstvu Opštinskog vijeća i zatražila da se sagledaju mogućnosti kako bi se pristupilo usvajanju Prijedloga odluke o privremenom finansiranju Opštine Drvar za period 01.01. – 31.03.2021. godine. Odbornici – vijećnici su prihvatili ovaj prijedlog i jednoglasno su usvojili pomenutu Odluku o privremenom finasiranju.