NAGOMILANI PROBLEMI “KOMUNALCA”

Juče je u zgradi opštine Drvar održan još jedan od niza sastanaka na kojem se razmatrala problematika poslovanja JP “Komunalac”.

Načelnik opštine Dušica Runić, predsjednik Opštinskog vijeća Nikica Bosnić i pomoćnik opštinskog načelnika za privredu, finansije i inspekcijske poslove Milorad Đapa ukazali su na činjenicu da je “Komunalac” javno preduzeće koje mora kroz svoje redovno poslovanje ostvarivati dobit, a ne očekivati da opština rješava nastale probleme i gubitak. Iako razumiju stanje i probleme, posebno poteškoće u kojima se nalaze zaposleni u “Komunalcu”, predstavnici opštine u prvom redu taržili su a to je bio i jedan o zaključaka da “Komunalac” izradi ekonomski elaborat u kojem će se navesti mjere za sanaciju gubitaka i put ka ostvarivanju dobiti.

Predstvnici “Komunalca” bivši i sadašnji direktori Milutin Lukač i Mirko Tomić te predsjednik Sindikata Tomislav Dugonjić pokušali su da istaknu da im je jedan od najbržih načina izlaska iz krize povećanje cijena komunalnih usluga u prvom redu vode kao i podizanje kredita gdje će im garant biti opština Drvar kako bi izmirili kroz reprogram obaveze prema Poreskoj upravi, a dug iznosi više od 820.000 KM. Oni su istakli da su brojne dužnike i tužili ali da to sporo ide i da Sud dosta sporo rješava te predmete, istakli su da im jedan od najvećih dužnika Hotel “Drvar” sa dugom od oko 58.000 KM. Problem su im i pravna lica koja ne rade, a ostavili su dugove. Tomić je naglasio da je ukupni dug pravnih lica oko 480.000 KM. Ukazali su i na probelm ogromnog gubitka pitke vode.

Od strane predstavnika opštine posebno načelnice Runić povećanje cijena nije naišlo na odobravanje i naglašeno je da bi to posebno kod građana koji uredno izmiruju svoje obaveze izavalo ogorčenje i vjerejatno da bi i oni prestali plaćati komunalne račune. Načelnica Dušica Runić naglasila je da povećanje cijena komunalnih usluga nije rješenje, nego da “Komunalac” napravi detaljan plan sanacije postojećeg stanja, te prijedlog mjera za povećanje prihoda, kao i da se kroz novi pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta izvrši preraspodjela radnika i na taj način uposle sve, a ne da neki rade dok drugi ne izvršavaju nikakve radne zadatke, takođe, neophodno je da se od strane “Komunalca” uradi tačna baza podata svih korisnika komunalnih usluga.

Pored toga upućen je i zajednički apel korisnicima komunalnih usluga da redovno izmiruju svoje obaveza, jer i to je jedan od načina da ovo preuzeće prebrodi dosta tešku poslovnu situaciju u kojoj se veće duže vrijeme nalaze.