DUŠICA RUNIĆ, NAČELNIK OPŠTINE

Dušica Runić, rođena je 28.02.1980.godine u Drvaru. Završila je Ekonomski fakultet u Banjka Luci.

Bogato radno iskustvo stekla je rodom kod međunarodnih organizacija, potom je bila profesor i direktor u Srednjoj školi i radila u Poreskoj upravi Federacije BiH.

Na prijedlog Opštinskog odbora SNSD-a Drvar, za vršioca dužnosti načelnika opštine Drvar izabrana je na vanrednoj sjednici Opštinskog vijeća održanoj 16.01.2019.godine, da bi takođe, kao kandidat SNSD-a na vanrednim izborima održanim 17.02.2019.godine i zvanično je izabrana za načelnika opštine Drvar.