MLADI U LOKALNIM ZAJEDNICAMA

Protekle nedjelje, u periodu od 12 do 14.decembra u Sarajevu je održana konferencija Vijeća Evrope vezana za realizaciju projekta “Jačanje i poboljšanje pozicije mladih u lokalnim zajednicama”.

Na ovoj konferenciji učestvovali su i predstavnici omladine iz našeg grada Željko Papak i Jelena Dešić. Mladi iz devetnaest opštine BiH prezentovali su probleme i potrebe ove populacije kao i projekte koje planiraju realizovati u saradnji sa Vijećem Evrope.

Jedan od prvih koraka koji se planira realizovati, biće osnivanje omladinske organizacije u Drvaru, a taj zadatak treba da se uradi do kraja prvog kvartala naredne godine. Nakon toga, odražeće se sastanak sa predstvnicima Vijeća Evrope kako bi se dogovorile naredne aktivnosti.