Danas je održana Vanredna sjednica Opštinskog vijeća Drvar, na kojoj je Nikica Bosnić dosadašnji predsjednik OV razrješen dužnosti zbog nespojivosti dužnosti odbornika, odnosno predsjenika OV sa dužnošću delegata u Domu naroda Parlamenta F BiH.

Prije toga, je zbog prestanka mandata iz razloga nespojivosti funkcija umjesto Nikice Bosnića mandat odbornika-vijećnika dodjeljen je Aleksandri Prpa kao sljedećem kvalifikovanom kandidatu sa liste političkog subjekta DNS-a. Aleksandra Prpa je nakon toga položila svečanu Zakletvu.

Odbornici-vijećnici potom su prišli izboru predsjenika Opštinskog vijeća. Na prijedlog OO SNSD-a Drvar na ovu funkciju predložen je Milan Kunić dipl.ing. šumarstva, aktuelni predsjednik Kluba odbornika SNSD-a u Opštinskom vijeću. Sa 15 glasova “za” izabran je Milan Kunić za predsjenika Opštinskog vijeća, dok je jedan odbornik bio uzdržan. Dužnost predsjenika OV, Kunić će obavljati bez zasnivanja radnog odnosa u Opštinskom vijeću, uz mjesečnu naknadu od 1.000 KM.