KOORDINACIJOM DO BOLJEG POLOŽAJA SRBA U FBiH

U srijedu, 22.11.2017.godine u organizaciji Udruženja protjeranih građana opštine Drvar “Održiv povratak”,a podpokroviteljstvom opštine Drvar, održan je okrugli sto na temu: “22 godine Dejtona A-7-ustavno-pravni položaj Srba u FBiH”

Cilj ovog okruglog stola, kako je istakao predsjednik Udruženja Mile Marčeta je da se ukaže na težak položaj Srba i da se pokušaju rješiti kako politički tako i egzistencijalni problemi i to na nači da se Srbi ujedine, okupe i jednistveno djeluju na prostoru FBiH i BiH.

U radu okruglog stola učestvovali su predstvnici Unsko-Sanskog, Posavskog, Kantona 10 kao i predstvanici Koordinacije srpskih uduženja iz Mostara. Takođe, u radu ovog okruglog stola svoj doprinos dali su i predstavnici nevladinih organizacija, Vehid Šehić, Slavo Kukić, predstavnici OSCE, te drugi gosti iz grada i okruženja. Govoreći o položaju Srba, načelnik Drvara Goran Broćeta istakao je potrebu formiranja jedne zajedničke organizacije koja će se boriti za bolji položaj Srba u FbiH. Dobro je, što su danas, gotovo iz svih kantona došli predstvnici, jer samo zajednički možemo poboljšati položaj srpskog naroda u FBiH, kako nebi ostali statistička greška, naglasio je Broćeta.

O teškom položaju Srba u Mostaru govorio je Dušan Golo predsjednik Koordinacije srpskih udruženja iz toga grada, ističući da je ovo udruženje nastalo iz muke, jer Srbi u praksi gotovo da nemaju nikakva prava.

Put da se poboljša položaj Srba je primjena zakona, odnosno Ustava, naglasio je Slavo Kukić, jer i najbolji zakoni su mrtvo slovo na papiru ako se ne provode u praksi. U sličnom tonu govorio je i Vehid Šehić naglašavajući potrebu odgovornosti za neprovođenje dogovorenog, te je naglasio da narodi još nisu ravnopravni, konstutitivni jesu, ali Srbi u FBiH nisu ravnopravni. Svi učesnici u raspravi podržali su osnivanje zajedničkog udruženja koje bi se borilo za bolji položaj Srba na području cijele FBiH, jer je srpski narod diskriminisan u odnosu na ostala dva naroda. Zbog toga je i zaključeno da se zahtjeva od predstavnika političkih partija koji su izabrani u institucije zakonodavne vlasti na svim nivoima u BiH da pokrenu promjene u Ustavima i drugim zakonima kojima se ugrožena građanska i kolektivna prava pojedinaca, da budu priznata socijalna, ekonomska, kulturna i obrazovna prava svih, a posebno onih koji su malobrojni, te da da budu kandidovani, birani i da budu izabrani na političke i radne funkcije na svim nivoima.