KONSTITUTIVNA SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA DRVAR

U ponedjeljak, 04.januara 2021.godine održana je konstitutivna sjednica Opštinskog vijeća Drvar, kojom je rukovodio dosadašnji predsjednik Opštinskog vijeća Milan Kunić, i po proceduri on je novoizabrane odbronike-vijećnike upoznao sa izvještajem CIK-a BiH o ovjeri mandata licima koja su dobila odbornički-vijećnički mandat na lokalnim izbodima odžanim 15.novembra 2020.godine.

Najviše mandata osvojio je SNSD – 8, zatim SNS Federacije BiH – 4, SP – 1, HDZ BiH-1, HDZ1990 – 1, DNS – 1, Narodna stranka radom za boljitak – 1, nakon toga su odbornici-vijećnici dali svečanu zakletvu.

Na sjednici je potom kostatovan prestanak mandata odbornika-vijećnika prethodnog saziva OV Drvar.


Opštinski načelnik Dušica Runić je takođe, na ovoj sjednici dala i potpisala svečanu zakletvu.

U kratkom obraćanju načelnica Runić je čestitala izabranim odbornicima- vijećnicima i izrazila želju da svi zajedno rade u interesu građana i sve razlike da se ostave po strani kako bi se ostvario zajednički cilj, a to je stvaranje boljih uslova za sve građane našeg grada.
Nakon toga uslijedila je pauza da bi se po završetku pauze u salu za sastanke vratio predsjedavajući Milan Kunić koji je nakon prozivke odbornika-vijećnika konstatovao da nema kvoruma za rad Opštinskog vijeća. Odbornici iz reda SNSD-a nisu su vratili na nastavak sjednice. O novom terminu održavanja sjednice odbornici-vijećnici će biti naknadno obavješteni.
Odbornci-vijećnici koji su na izborima osvojili mandat i preuzeli dužnost vijećnika su: Stevan Marić, Milan Kunić, Miloš Kralj, Nataša Radun, Bojana Škrbić-Šobot, Gorana Tankosić, Radenko Ševo i Vanja Krneta iz SNSD-a, Miroslav Jaglica, Dragana Polić, Jadranka Boltić iz SNS-a, Jasna Pećanac iz SP, Stijepo Vukančić iz HDZ BiH, Borislav Bošnjak iz HDZ 1990, Milan Balaban iz Narodne stranke radom za boljitak, dok Nikica Bosnić iz DNS-a i Bojan Ždrnja iz SNS FBiH nisu prisustvovali ovoj sjednici.