JAVNE KONSULTACIJE  O STRATEGIJI RAZVOJA OPŠTINE DRVAR 2021-2027.

Sektor za lokalni razvoj i investicije preko Opštinskog razvojnog tima (ORT-a), kao operativnog koordinacionalnog tijela zaduženog za vođenje procesa izrade Strategije razvoja opštine Drvar za period 2021-2027. godine, objavljuje Nacrt Strategije razvoja opštine Drvar za period 2021-2027. godine za Javne konsultacije koje će trajati 30 dana.

Javne konsultacije o Strategiji razvoja Opštine za period 2021-2027. godine prilika su i poziv svim zainteresovanim građanima, udruženjima/civilnim društvima, preduzećima i svim drugim socio – ekonomskim partnerima da svoje prijedloge i komentare za poboljšanje ovog  strateškog dokumenta dostave Sektoru za lokalni razvoj i investicije, radi prikpuljanja, objedinjavanja i pripreme, do 27.12.2020. godine, na e-mail adresu: razvoj.opsdrvar@tel.net.ba.
Nakon završetka Javnih konsultacija Strategija razvoja opštine Drvar za period 2021-2027. godine će se uputiti u proceduru usvajanja na Opštinsko vijeće Drvar, te će se za istu pripremiti i planovi provođenja.