IZGRADNJA PET STAMBENIH JEDINICA

U ponedjeljak su i zvanično počeli radovi na izgradnji pet stambenih jedinica na području opštine Drvar.

Radi se o realizaciji Sporazuma o saradnji na provođenju Pod-projekta BiH2 Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa, a koji zajednički provode Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i opština Drvar.

Na ovaj način treba da se omogući trajno stambeno zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih osoba kroz povratak i reintegraciju ili lokalnu integraciju na području opštine Drvar.

Ispred opštine Drvar imenovan je Dragoslav Popović za koordinatora sa zadatkom praćenja realizacije projekta po navedenom Sporazumu, te drugih aktivnosti koje će doprinjeti punoj implementaciji projekta.

Potpisan je i ugovor sa Institutom za građevinrstvo “IG” iz Banja Luke za vršenje stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem građevinski radova u ovom projektu.